vraagteken

Omgaan met ethische dilemma’s

Als behartiger van het patiëntenbelang in de zorg krijgt u regelmatig te maken met ethische dilemma’s. Zo is recent bijvoorbeeld de discussie weer opgelaaid over de kosten van de zorg en hoeveel een gewonnen levensjaar mag kosten. Bij erfelijke aandoeningen gaat het over ethische dilemma’s rond zwangerschap en geboorte, erfelijkheid en genetica. En in de langdurende zorg en de ouderenzorg komen ethische vragen rond het levenseinde aan de orde.

De juiste beslissing

Wat is ethiek eigenlijk? Welke morele dilemma’s komt een patiëntvertegenwoordiger tegen, hoe ga je daarmee om? Hoe kun je ervaringskennis daarbij inzetten? Hoe voer je een gesprek als je verschillen bemerkt in de manier van kijken tussen jou en je gesprekspartners? Wat is de juiste beslissing? En wie bepaalt dat?

Doelstelling

  • Meer kennis verwerven over het onderwerp ethiek. Wat is het?
  • Inzicht verwerven in de ethische dilemma’s en thema’s die binnen de eigen vereniging en achterban kunnen spelen.
  • Bewust worden van de waarden die rond deze thema’s van belang kunnen zijn en van de eigen waarden ten aanzien van deze thema’s.
  • Gevoelig worden en kennis verwerven vanuit eigen ervaringen.
  • Aanleren en oefenen van vaardigheden zoals reflectie en het voeren van een dialoog (Socratisch gesprek).
  • Inzicht krijgen in de kenmerken van moreel beraad. Hoe kun je ervaringskennis omzetten in effectieve ethische argumentatie? Wat betekent dit voor je rol als belangenbehartiger?

Programma 

09:45 – 10:15 Ontvangst met koffie en thee

10:15 – 10:30 Kort welkom door PGOsupport

10:30 – 11:30 Inleiding: Ethiek? Wat is het?

11:30 – 12:00 Ervaringskennis, kritische systematische reflectie,

waarden die werken in normatieve complexiteit, fijnafstemming, ethische toerusting voor morele dilemma’s. En wat betekent ethiek voor jou?

12:00 – 13:00 Lunch; eigenwijshedenspel

Cees Smit13:00 – 14:00 ‘Belichaamde ethische casuïstiek’

Dhr. Cees Smit schetst voorbeelden van de ethische dilemma’s waarmee hij wordt geconfronteerd in zijn rol van patiëntvertegenwoordiger bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).

In dit uur gaan we in dialoog met elkaar aan de hand van de voorbeelden van dhr. Smit. Hierbij maken we gebruik van de kenmerken en methodiek van een moreel beraad. We zetten onze eigen ervaringskennis in en we maken gebruik van de opbrengst van onze eigen reflecties die in de ochtend naar voren zijn gekomen.

14:00 – 15:00 Vervolg uitwisseling met de diepgang van Socrates en de efficiency van deze tijd.

15:00 – 15:30 Van impliciete ervaringskennis naar expliciet ethisch verantwoorde argumentatie.

Uitwisselen van ervaringen en opbrengsten. Wat nemen we mee naar huis? Wat valt al in te zetten met de kennis die vandaag vergaard is? En welke casuïstiek komt als eerste in aanmerking? Welke inspiratiebronnen kunnen meewerken om richting te geven aan onze ethische dilemma’s?

15:30 Afronding met hapje en drankje

Bianca LugtenTrainer: Bianca Lugten

De cursus staat onder leiding van mw. Bianca Lugten. Zij is als docent existentiële en kennisinhoudelijke reflectievaardigheden verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek. In de master module Normatieve professionalisering verzorgt zij een reeks van colleges. Ze is tevens als docent verbonden aan het praktijkcentrum Zingeving en Professie. De cursus is ontwikkeld op initiatief van en in samenspraak met de VSOP. Prof. dr. Arend Jan Waarlo, VSOP-hoogleraar op het terrein van de persoonlijke en maatschappelijke oordeelsvorming rond erfelijkheid en gezondheid, is als adviseur betrokken bij de opzet van de cursus.

Datum: 12 jun '13 10:00 - 16:00
PGOsupport, Daltonlaan 600, Utrecht
Doelgroep
vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, belangenbehartigers
Kosten
€ 100 'statiegeld'
Organisatie
PGOsupport
Adresgegevens locatie
Daltonlaan 600, 3584 BK Utrecht
Contactpersoon
Patricia Huijbregts
Telefoon
030 2040 700

Bohob

Cursusmateriaal

Alvast een blik werpen op het cursusmateriaal of het benodigde cursusmateriaal downloaden? Ga naar de pagina met de downloads van het cursusmateriaal.

Op de hoogte blijven?

Altijd het laatste nieuws