Voorwaarden PGOacademie

  1. Voor wie
  2. Kosten
  3. Aanmelden
  4. Certificaat
  5. Annuleren
  6. Uitsluiting van deelname
  7. Vragen

1. Voor wie

De cursussen en themabijeenkomsten van PGOsupport zijn alleen toegankelijk voor vertegenwoordigers van patiënten- en gehandicapten(pg-)organisaties die landelijk werken.

Verifiëren

Om vast te stellen of een deelnemer verbonden is aan een landelijke patiënten- of gehandicaptenorganisatie kan PGOsupport zijn / haar naam en contactgegevens verifiëren bij deze organisatie.

Niet meer dan 3 mensen per organisatie

Voor de open cursussen geldt een maximum van 3 deelnemers per organisatie.

2. Kosten

Open cursussen

De open cursussen van de PGOacademie zijn kosteloos voor vertegenwoordigers van patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Reiskosten zijn voor eigen rekening. Deelnemers betalen uitsluitend statiegeld. Met de statiegeldregeling stimuleren wij de opkomst en volledige deelname aan onze cursussen.

Statiegeld

Bij inschrijving voor een open cursus betaalt u € 100 statiegeld via iDEAL. Als u alle bijeenkomsten van de cursus volledig bijwoont, ontvangt u het statiegeld terug. PGOsupport streeft ernaar het statiegeld 3 weken na afloop van de cursus terug te storten.

Onze open cursussen zijn gratis. Dat maakt de drempel om af te zeggen laag. Daarom hanteren we de statiegeldregeling strikt, ongeacht de reden van afmelding.

Masterclasses

Een masterclass biedt verdieping en is bedoeld voor de ervaren professional in patiëntenorganisaties. Deelname aan een masterclass kost € 50 per dagdeel.

3. Aanmelden

U meldt zich aan voor een open cursus met een aanmeldingsformulier op de website van PGOsupport. Bij aanmelding betaalt u € 100 statiegeld via iDEAL.

Reservelijst

Als een cursus vol is, vermeldt PGOsupport dat in de agenda. U kunt dan niet meer inschrijven, maar wel het 'belangstellingsformulier' insturen. PGOsupport benadert u zodra er alsnog een plek vrijkomt.

4. Certificaat

Deelnemers ontvangen een certificaat, als zij alle bijeenkomsten van de cursus hebben gevolgd.

5. Annuleren

Door de deelnemer

Tot 2 weken voor de (eerste) bijeenkomst van een cursus kunt u zich afmelden met terugbetaling van het statiegeld. Bij latere afmelding ontvangt u het statiegeld niet terug. U mag altijd een vervanger laten deelnemen.

Door PGOsupport

PGOsupport kan tot 2 weken voor aanvang van een cursus deze annuleren, bijvoorbeeld bij onvoldoende inschrijvingen. Bij annulering door PGOsupport ontvangt u uiteraard altijd het statiegeld terug, ongeveer 3 weken na de annuleringsdatum.

6. Uitsluiting van deelname

PGOsupport kan een deelnemer die zich bij herhaling niet aan de voorwaarden houdt, uitsluiten van verdere deelname aan het cursusaanbod. Hierover neemt PGOsupport altijd contact op met de deelnemer en/of met de patiëntenorganisatie.

7. Vragen

Met vragen over de opleidingen kunt u terecht op academie@pgosupport.nl of telefonisch (030) 2040 700.
Heeft u behoefte aan een cursus of opleiding die niet in ons cursusoverzicht staat? Neem contact met ons op, dan kijken we wat we voor u kunnen doen.

Op de hoogte blijven?

Altijd het laatste nieuws

Onder het tabblad Academie vindt u de cursussen en themabijeenkomsten van PGOsupport.

In het agenda overzicht zijn de bijeenkomsten gerangschikt op datum. Hier vindt u ook bijeenkomsten van derden, die mogelijk interessant voor u zijn.