Patiëntenparticipatie bij richtlijnontwikkeling

Patiëntenparticipatie bij richtlijnontwikkeling

Voor de ontwikkeling van een kwalitatief goede medische behandelrichtlijn is de input van patiënten nodig. Een goede behandeling voldoet immers aan de wensen en eisen van patiënten en zorgverleners. De inbreng van het patiëntenperspectief tijdens verschillende fasen van het traject van richtlijnontwikkeling vormt de kern van deze training.

Deze cursus is vol

Actualisatie d.d. 5 oktober 2012: deze cursus is vol.
U kunt nog wel inschrijven, dan komt u op de reservelijst. Bij voldoende belangstelling organiseren wij mogelijk een extra cursus.

 

De training is ontwikkeld door het CBO, in samenwerking met de NPCF.

Inhoud

Deelnemers krijgen informatie over de werkwijze bij richtlijnontwikkeling en de mogelijkheden om het perspectief van patiënten in te brengen. Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Methodologie van richtlijnontwikkeling;
  • Ilse RaatsPatiëntenperspectief in richtlijnontwikkeling: Wanneer, hoe en met welk doel?
  • Effectieve rolinvulling van patiëntenvertegenwoordigers in de werkgroep;
  • Praktijkervaring: verhaal van een patiëntenvertegenwoordiger in een richtlijnontwikkelingstraject;
  • Afhankelijk van ervaring en wensen van deelnemers: onderling uitwisselen van ervaringen, literatuur zoeken in PubMed, ontwikkeling van indicatoren, casusbespreking;
  • Aanbieden van de handleiding ‘Richtlijnontwikkeling voor patiëntenvertegenwoordigers’ en voorbeelden van patiëntenversies van richtlijnen.

Deelnemers ontvangen een map met naslagmateriaal.

De cursusleiding is in handen van mw. Ilse Raats (foto), senior consultant bij het CBO. 

 

Meer informatie?

Lees voor meer informatie over de training het kennisbankartikel Training: patiëntenperspectief bij richtlijnontwikkeling

Datum: 2 nov '12 10:00 - 16:30
PGOsupport, Van Dommelenhuis, Utrecht
Doelgroep
(vrijwillige) medewerkers van pgo-organisaties die nog weinig kennis hebben van richtlijnontwikkeling
Organisatie
PGOsupport
Adresgegevens locatie
Churchilllaan 11 17e etage 3527 GV Utrecht
Contactpersoon
secretariaat PGOsupport
Telefoon
030-2916691

Reacties

Op de methodologie van het CBO is veel kritiek. De praktijk wijst uit dat nogal wat patientenorganisaties zeer ontevreden zijn over zowel de gang van zaken als het eindresultaat.
Dan is de vraag gerechtvaardigd, of je daar wel aan mee wil werken.
En ook, of je daar wel een handleiding voor wil maken. Een handleiding voor hoe het anders kan heeft mijns inziens meer zin. Het kan namelijk veel beter.
Met vriendelijke groet,
Guido den Broeder
www.mevereniging.nl

Guido den Broeder 23 aug 12 15:03
De methodologie van richtlijnontwikkeling in Nederland is grotendeels onafhankelijk van het instituut dat de richtlijn maakt. Het CBO is daar geen uitzondering op. Een heldere beschrijving van het ontwikkelingstraject en een uiteindelijke richtlijn is te vinden in de Richtlijn voor Richtlijnen: http://www.pgosupport.nl/page/Kennisbank/Richtlijn-voor-Richtlijnen
De cursus Patiëntenparticipatie bij richtlijnontwikkeling (en bijbehorende handleiding) die PGOsupport aanbiedt, is opgezet om patiëntenorganisaties voor te bereiden op dat proces. Zodanig dat zij zo optimaal mogelijk kunnen participeren in een richtlijnwerkgroep.
Annemiek van Rensen
PGOsupport

Annemiek van Rensen 24 aug 12 10:37
Het is andersom, de Richtlijn voor Richtlijnen heeft de CBO-systematiek overgenomen. Het leidt tot richtlijnen die niet zijn gebaseerd op de wetenschappelijke methode, en waarvan de aanbevelingen gemakkelijk naar wens van de toevallige richtlijncommissie kunnen worden bijgekleurd.
Alleen in Engeland wordt een soortgelijke systematiek gebruikt. De rest van de wereld doet het anders.
Als patientenvereniging ben je beter af door zelf het initiatief te nemen tot een richtlijn die wel wetenschappelijk verantwoord is. Door maar in het gareel te lopen, houd je het systeem in stand.
Met vriendelijke groet,
Guido den Broeder
www.mevereniging.nl

Guido den Broeder 24 aug 12 11:32
Bij ZonMw lopen al jarenlange projecten patiëntenparticipatie. In de belangenbehartiging van patiënten zijn er veel organisaties die hetzelfde doen. Waarom werken jullie niet samen met wat er al is? Zo wordt er onnodig heel veel geld verknoeid en bestaande kwaliteit niet benut.

Rinie Gielen-Biemans 19 sep 12 10:06
Bohob