Disclaimer

Aansprakelijkheid

PGOsupport besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties, informatie op deze website, of aan langs elektronische weg verstrekte adviezen, kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen. PGOsupport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet. Voor gericht advies raden wij u aan om een afspraak te maken met een van onze adviseurs.

Verwijzingen en hyperlinks

Linken naar de website van PGOsupport is toegestaan, met bronvermelding en mits de goede naam en faam van PGOsupport daarmee niet wordt aangetast en mits ermee geen instemming door en/of steun van PGOsupport wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is. Het gebruik van het PGOsupport-logo is alleen toegestaan na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van PGOsupport.
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. PGOsupport is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina’s van andere websites, voor de privacybescherming op die website of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Gebruik van afbeeldingen en informatie

PGOsupport bezit het auteursrecht op de informatie die via de website wordt verstrekt. Dit geldt ook voor beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Het is derhalve niet toegestaan de informatie, anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik, te verspreiden of te kopiëren zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van PGOsupport. Voor toestemming kunt u contact opnemen met de PGOsupport via secretariaat@PGOsupport.nl.

Privacystatement

PGOsupport hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van de website. Wij houden ons strikt aan de privacyregels zoals deze vastgelegd zijn in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens die u op het openbare deel van de site verstrekt om informatie te ontvangen worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of de reactie. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Cookies voor Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. ("Google").

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst wanneer u een pagina van onze site bezoekt. Deze cookies sturen gegevens door over uw bezoek, zoals welke pagina's u bekijkt, welke browser u gebruikt, hoe u op deze site terechtgekomen bent en vanaf welk IP-adres u surft.

De verzamelde informatie over uw bezoek op de site wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om:

  • bij te houden hoe u de website gebruikt,
  • rapporten samen te stellen over de activiteit op de website voor website-exploitanten en
  • andere diensten aan te bieden voor websitebeheer en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover zij beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door dit in uw browser in te stellen. Dat betekent wel dat u wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Moderatie interactie

De redactie van PGOsupport.nl behoudt zich het recht voor om berichten op het interactieve deel van de site te:

  1. Verplaatsen
  2. Verwijderen
  3. Redigeren

Deze ingrepen doet de redactie als een bijdrage:

  1. Wel relevant is, maar niet op de juiste plek in de discussie staat
  2. Niet relevant, aanstootgevend, discriminerend, kwetsend of om een andere reden niet passend is
  3. Te lang, slecht leesbaar of niet coherent is

Contact

Voor vragen over de website kunt u contact opnemen met onze internetbeheerder: secretariaat@PGOsupport.nl.