Kennisbank


Stuur mij een melding bij een nieuw artikel:
Publicaties
Vertrouwen in zorgverzekeraars onderzocht
Vertrouwen in zorgverzekeraars hangt samen met opvatting over taken zorgverzekeraars
Renske J. Hoefman, Anne E.M. Brabers en Judith D. de Jong
Verzekerden vinden het belangrijk dat zorgverzekeraars informatie geven over de prijs en de beschikbaarheid van zorg, maar zeggen ook dat zorgverzekeraars dit niet altijd doen. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg.
1 okt '15
Advies RVZ: Informatievoorziening rondom de patiënt
Patiënteninformatie
De RVZ adviseert dat iedere burger altijd en overal zijn gezondheidsgegevens online kan inzien en beheren in een persoonlijk gezondheidsdossier (PGD).
4 jul '14
De positie van pgo-organisaties in zeven EU-landen
Positie pgo-organisatie in 7 EU-landen
Bob Keizer, Ruud Bless
In opdracht van ZonMw
Hoe staat het met de positie en het functioneren van patiënten- en consumentenorganisaties in Europa? Zijn er mogelijkheden voor het meer structureel monitoren van nationale organisaties om daarmee het patiënten- en consumentenbeleid in de EU verder te ontwikkelen?
1 dec '10
Internationaal PGO-beleid: een verkenning
Internationaal PGO-beleid: een verkenning
Bob Keizer
In opdracht van ZonMw
Inmiddels wordt ongeveer 70% van de regelgeving op het terrein van het gezondheidszorg- , gehandicapten- en ouderenbeleid op nationaal niveau in hoofdlijnen bepaald door de EU. Een substantieel deel daarvan heeft betrekking op onderwerpen die van directe betekenis zijn voor pgo-organisaties en hun achterban. Toch ontbreekt het nog aan een overzicht en inzicht in de behoefte van pgo-organisaties aan ondersteuning of verbetering van het beleid.
1 sep '09
Rapportage commissie Wenkend Perspectief
Rapportage Wenkend Perspectief
Commissie Wenkend Perspectief
Fonds PGO, Haarlem
De minister van VWS heeft de onafhankelijke werkgroep Wenkend Perspectief op 5 juni 2008 ingesteld om met betrokkenheid van het pgo-veld een visie te ontwikkelen op 'de sterke pgo-organisatie van de toekomst'.
1 jun '09
Overig
Inzicht in geldstromen zorgverzekeraars
Inzicht in geldstromen zorgverzekeraars
VvAA
Onderzoek in opdracht van de VvAA naar de geldstromen bij zorgverzekeraars. Zij verantwoorden zich te weinig voor de kosten die zij maken en de samenstelling daarvan.
10 apr '13

Logo kennisbank met uil die boek leestOp thema geordend

De informatie in de kennisbank is geordend in mappen en submappen. Per map kunt u uw mailadres achterlaten, dan krijgt u bericht als wij nieuwe informatie in de map plaatsen.

Zoekfunctie

Zoekt u specifieke informatie? Geef een zoekopdracht.

Heeft u nog vragen of suggesties? Neem contact met ons op, wij helpen u graag.