Kennisbank


Stuur mij een melding bij een nieuw artikel:
Publicaties
Advies RVZ: Informatievoorziening rondom de patiënt
Patiënteninformatie
De RVZ adviseert dat iedere burger altijd en overal zijn gezondheidsgegevens online kan inzien en beheren in een persoonlijk gezondheidsdossier (PGD).
4 jul '14
De positie van pgo-organisaties in zeven EU-landen
Positie pgo-organisatie in 7 EU-landen
Bob Keizer, Ruud Bless
In opdracht van ZonMw
Hoe staat het met de positie en het functioneren van patiënten- en consumentenorganisaties in Europa? Zijn er mogelijkheden voor het meer structureel monitoren van nationale organisaties om daarmee het patiënten- en consumentenbeleid in de EU verder te ontwikkelen?
1 dec '10
Internationaal PGO-beleid: een verkenning
Internationaal PGO-beleid: een verkenning
Bob Keizer
In opdracht van ZonMw
Inmiddels wordt ongeveer 70% van de regelgeving op het terrein van het gezondheidszorg- , gehandicapten- en ouderenbeleid op nationaal niveau in hoofdlijnen bepaald door de EU. Een substantieel deel daarvan heeft betrekking op onderwerpen die van directe betekenis zijn voor pgo-organisaties en hun achterban. Toch ontbreekt het nog aan een overzicht en inzicht in de behoefte van pgo-organisaties aan ondersteuning of verbetering van het beleid.
1 sep '09
Rapportage commissie Wenkend Perspectief
Rapportage Wenkend Perspectief
Commissie Wenkend Perspectief
Fonds PGO, Haarlem
De minister van VWS heeft de onafhankelijke werkgroep Wenkend Perspectief op 5 juni 2008 ingesteld om met betrokkenheid van het pgo-veld een visie te ontwikkelen op 'de sterke pgo-organisatie van de toekomst'.
1 jun '09
Overig
Visiedocument preventief (zelf)onderzoek
Visiedocument preventief (zelf)onderzoek, kwaliteit vanuit het gebruikersperspectief
NPCF, Consumentenbond, VSOP, NPV en NCV
Er is weinig zicht op de kwaliteit en het nut van medische zelftesten. Samenwerkende consumenten- en patiëntenorganisaties pleiten in een visiedocument voor betere voorlichting aan gebruikers. Een keuzehulp kan helpen om de voor en tegens van preventief zelfonderzoek af te wegen. Ook vragen zij om een kwaliteitskeurmerk voor dit soort screenings.
13 dec '13
Inzicht in geldstromen zorgverzekeraars
Inzicht in geldstromen zorgverzekeraars
VvAA
Onderzoek in opdracht van de VvAA naar de geldstromen bij zorgverzekeraars. Zij verantwoorden zich te weinig voor de kosten die zij maken en de samenstelling daarvan.
10 apr '13

Logo kennisbank met uil die boek leestOp thema geordend

De informatie in de kennisbank is geordend in mappen en submappen. Per map kunt u uw mailadres achterlaten, dan krijgt u bericht als wij nieuwe informatie in de map plaatsen.

Zoekfunctie

Zoekt u specifieke informatie? Geef een zoekopdracht.

Heeft u nog vragen of suggesties? Neem contact met ons op, wij helpen u graag.