Tweede kamer
  25 nov '11

Opzeggen lidmaatschap patiëntenorganisatie

Iedere patiëntenvereniging is vanaf 1 december 2011 wettelijk verplicht om informatie over opzeggen van het lidmaatschap op de homepage van de website te vermelden. Dit is het gevolg van een wijziging van de regels over stilzwijgend verlengen en opzeggen van abonnementen.

Vermeld de informatie op de website van uw vereniging

Belangrijk voor patiëntenverenigingen

Door de wetswijziging moeten verenigingen zorgen dat leden eenvoudig informatie over het opzeggen van het lidmaatschap kunnen vinden. Concreet houdt dat indat de vereniging moet zorgen dat de informatie over opzeggen opvallend op de homepage staat. Bijvoorbeeld door een blokje met link naar een achterliggende pagina met uitgebreide informatie over opzeggen. Als een vereniging ook een ledenblad heeft moet de informatie in elke uitgave op bladzijde 1, 2 of 3 van het blad staan.

Nieuwe bepaling

De nieuwe bepaling (artikel 2:35 lid 6 Burgerlijk Wetboek) voor verenigingen die op 1 december 2011 in werking treedt, luidt als volgt:
"De vereniging draagt er zorg voor dat leden de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen."

Bronnen

verenigingen.nl
infoblad MKB Nederland

Reacties

Geldt deze regel ook voor stichtingen? Wij zijn een stichting en willen binnenkort deze zaken iets scherper op papier zetten. Onze "leden"zijn donateurs. Wij hebben bv de regel dat aanmeldingen na 1 oktober gelden voor het nieuwe jaar. Kunnen we een regel instellen dat donateurs "verplicht "zijn de jaardonatie te betalen als ze niet voor pakweg 1 december hebben afgezegd?
wie weet hier meer van? of waar kan ik info hierover vinden?
hartelijk dank voor het meedenken

Conny van Leeuwen 5 dec 11 15:02
Beste Conny,
De informatie van de overheid staat op consuwijzer.nl. Daar vind je ook een telefoonnummer waar je met vragen terecht kunt.
Er is ook een juridisch adviesbureau dat veelgestelde vragen over de wet beantwoordt: ICTrecht. Ik heb daar de volgende vraag gesteld:
"Geldt de wet ook voor een stichting met donateurs?" Het antwoord:
Het periodiek doneren van geld aan een stichting lijkt me geen ‘dienst’. Meestal kunt u zulke donaties zelf stopzetten door gewoon bij de bank de incasso in te trekken.
Als er iets tegenover de donatie staat, bv. een tijdschrift of toegangskaart voor een of ander, dan is het wel een dienst en dan geldt daarop de wet van dam. Tenzij het niet gaat om een stichting maar een vereniging: daar bent u lid van en lidmaatschap van verenigingen mag per jaar stilzwijgend blijven worden verlengd.

PGOsupport 6 dec 11 15:52
Bedankt voor het navragen en de websites waar ik info kan vinden
Conny van Leeuwen

Conny van Leeuwen 7 dec 11 12:07
Beste mensen van PGO,
Net heb ik Consuwijzer gebeld over hoe het zit met een stichting. Ik wil graag weten of een stichting een dergelijke opvallende opzegknop op de homepage moet vermelden.
Bij Consuwijzer hadden ze geen idee.

Laura 8 dec 11 13:10
Beste Laura,
Je zou de vraag kunnen stellen op de website van ICTrecht of op de site van PvdA-kamerlid Martijn van Dam, de initiatiefnemer van de wet. Op beide sites vind je veel vragen en antwoorden over de wet.

PGOsupport 9 dec 11 11:55
Ik lees dat het lidmaatschap van een vereniging sinds 011211 veel makkelijker kan worden opgezegd. Er wordt hierbij verwezen naar infoblad MKB Nederland. Daarin lees ik echter dat er voor verenigingen niets verandert(blijft einde boekjaar met opzegtermijn). Rara.

Aad Horst 16 jan 12 12:51
Mijnheer Horst,
Dank voor uw reactie. Voor alle duidelijkheid: de enige verandering voor verenigingen is dat zij de informatie over opzeggen van het lidmaatschap goed vindbaar moeten vermelden op hun site en in hun blad. Dat staat ook in het bericht hierboven. In regelgeving over opzegtermijnen voor lidmaatschap verandert voor verenigingen verder niets.
Voor de volledigheid zijn 2 bronvermeldingen opgenomen, waarin meer te lezen is over de overige wijzigingen - die dus voor verenigingen niet gelden.
Indien u nog vragen heeft hierover kunt u ook altijd contact opnemen met PGOsupport: (030) 2916 691.

PGOsupport 16 jan 12 13:20


Karakters over: 120


Op de hoogte blijven?

Altijd het laatste nieuws