Het pand Daltonlaan 600

Bezoekadres

Daltonlaan 600 3584 BK Utrecht

Postadres

Postbus 13040
3507 LA Utrecht

email: secretariaat@pgosupport.nl

telefoon 030 2040700

 

Route

Routebeschrijving naar PGOsupport

Onafhankelijke netwerkorganisatie

PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties die landelijk werken. Wij adviseren deze organisaties en ondersteunen initiatieven die hun positie versterken. Zowel bij organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering als bij kwaliteit van zorg.

PGOsupport is een onafhankelijke stichting, opgericht in 2009. PGOsupport is gefinancierd uit een Europese aanbesteding van het ministerie van VWS.

4 vormen van dienstverlening

Academie

Cursussen en themabijeenkomsten. Bijvoorbeeld over besturen, vrijwilligersmanagement en fondsenwerving.

Consult

PGOsupport biedt kennis en advies over onder andere subsidiemogelijkheden, vrijwilligersbeleid en strategische keuzes. Onze adviseurs staan u met raad en daad terzijde.

Inbreng cliëntenperspectief

PGOsupport ondersteunt patiëntenorganisaties bij hun inbreng in kwaliteitstrajecten: met cursussen en advies op maat.

Bijvoorbeeld over kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief, (de implementatie van) kwaliteitsstandaarden en zorginkoop. Zodat uw organisatie klaarstaat voor een deskundige en effectieve inbreng van het patiëntenperspectief bij kwaliteit van zorg.

Web

Onze website biedt veel informatie en mogelijkheden:

Op de hoogte blijven?

Altijd het laatste nieuws