Maak kennis met de medewerkers van PGOsupport

Joos Vaessens, directeurJoos Vaessens j.vaessens@pgosupport.nl, 06 5383 6064

Het verbaast me altijd weer hoe gemakkelijk het is om het te hebben over de kwaliteit van de dienstverlening zonder de persoon of de groep mensen over wie het gaat daarbij te betrekken. Zeker nu zelfmanagement en zelfsturing begrippen zijn die steeds meer betekenis krijgen in de zorg. Voordat je het weet wordt er voor je beslist.

Al jaren werk ik in de gezondheidszorg. Ik heb me als trainer, organisatieadviseur, interimmanager en bestuurder beziggehouden met het thema organisatieontwikkeling. Met die ervaring wil ik graag een bijdrage leveren. Een bijdrage die erop gericht is om samen met patiënten- en gehandicaptenorganisaties te zoeken naar de beste manieren om zich verder te ontwikkelen. Om aan te blijven sluiten bij de toenemende complexiteit in de samenleving en hun impact te vergroten. Het mooiste zou het zijn als er uiteindelijk geen enkel besluit meer over de hoofden van mensen heen wordt genomen.


Jolanda van Dijk, adviseur organisatieontwikkeling j.vandijk@pgosupport.nl, 06 3894 9836Jolanda van Dijk

Mensen binnen organisaties ervaren soms belemmeringen bij het realiseren van hun idealen. Ik houd van het ontrafelen, minimaliseren of ombuigen van deze belemmeringen. Met als uiteindelijk doel het toerusten van organisaties, zodat zij zich effectiever kunnen richten op een betere maatschappelijke positie van mensen. Mijn aandachtgebied is: organisatieontwikkeling. Concreet betekent dit dat ik adviesgesprekken voer, visiedagen begeleid, groepen en individuen coach en trekker ben van Bestuurskracht. 

 

 

 


Anke GroenenAnke Groenen, adviseur inbreng cliëntperspectief a.groenen@pgosupport.nl, 06 4063 7099

Patiënten/cliënten hebben unieke inbreng als het gaat om het verbeteren van de zorg. Je weet waar je tegenaan loopt, wat belangrijk is en kan zo input leveren voor wat beter zou kunnen. Patiëntenorganisaties zijn hierin een belangrijke gesprekspartner. Er is geen standaardrecept voor hoe je deze stem van de cliënt optimaal kan verwoorden en inbrengen. Het is een mix van informatie verzamelen en de juiste vaardigheden en houding hebben, afgestemd op de situatie.

Ik ondersteun en adviseer patiëntenorganisaties graag om te komen tot optimale cliënteninbreng. Daarnaast vind ik het belangrijk dat we opgedane kennis en ervaring met elkaar delen. Voor beide kunt u contact met me opnemen. Mijn aandachtsgebieden zijn: inbreng cliëntenperspectief en kwaliteit van zorg.


Karin HoekKarin Hoek, adviseur leren en ontwikkelen k.hoek@pgosupport.nl, 06 4063 0976

Mijn doel is om mensen en organisaties te versterken door ze passende opleidingen aan te bieden. Het mooie van opleiden vind ik dat je mensen ziet groeien als zij de ruimte krijgen om (nog) beter te worden in de uitvoering van hun vak of in hun taak als vrijwilliger. Zij krijgen daar energie van en vergroten hun professionaliteit. Wanneer je die energie in een maatwerkcursus verbindt met organisatiedoelstellingen en -beleid dan wordt een organisatie daar ook beter van. Net zo mooi is het wanneer onze open cursussen mensen van verschillende organisaties met elkaar in contact brengen.

De academie biedt mensen en organisaties een podium om ervaringen, kennis en ideeën uit te wisselen; dat bevordert het leren van elkaar en het versterkt hun netwerk. In mijn rol als adviseur lever ik graag met raad en daad een bijdrage aan deze professionalisering.


Cathy Kool, facilitair manager c.kool@pgosupport.nl, 06 3060 3207Cathy Kool

In het verleden heb ik in de horeca gewerkt. Die ervaring komt goed van pas in mijn functie bij PGOsupport. Ik zorg dat voor alle vergaderingen en bijeenkomsten de voorbereiding van de ruimtes en de catering vlekkeloos verloopt. Daarvoor maken we gebruik van oproepkrachten. Daarnaast ondersteun ik het secretariaat van PGOsupport.

Eerder werkte ik als secretaresse bij het Programma VCP (Versterking Cliëntenpositie). Programma VCP zorgt dat belangenorganisaties van mensen met beperkingen beter kunnen werken. Zo ben ik al wat bekend geraakt met de wereld van  belangenorganisaties.


Sybe de Lint, adviseur bedrijfsvoering Sybe de Lint s.delint@pgosupport.nl, 06 2806 9928

De laatste tijd richt ik mij bij PGOsupport steeds meer op bedrijfsvoering, ofwel de zakelijke kant van patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Daaronder valt bijvoorbeeld: Online Ondernemen, ICT, huisvesting, fusie- en samenwerkingsbegeleiding, verzekeringen, juridische geschillen, financiële bedrijfsvoering en ledenadministratie.

Mijn deskundigheid en kennis van het veld bieden een stevige basis voor mijn professionele werkzaamheden bij PGOsupport. Ik vind het geweldig om iets voor anderen en hun organisaties te betekenen. Bij PGOsupport kan ik dit waarmaken. Luisteren, meedenken en vervolgens realiseren - dat is mijn kracht.


Foto Renske NoordhuisRenske Noordhuis, trainee fondsenwerving r.noordhuis@pgosupport.nl, 06 4093 2839

Of het nu om het financieren van een specifiek project gaat of juist om het financieren van structurele kosten vanwege groeiplannen, bij iedere patiëntenorganisatie is meer geld altijd welkom. Ik zet me voor patiëntenorganisaties in om dit voor elkaar te krijgen. We kijken samen naar wat er nodig is, welke strategie hier het best bij past en hoe ik kan helpen in de uitvoering.
Dit doe ik vanuit een enorme passie om anderen te helpen en vanuit mijn expertise over geefmotieven en particuliere geldstromen in de cultuursector. Ik ben nog heel nieuw in de wereld van de patiënten- en gehandicaptenorganisaties, maar ik twijfel er niet aan dat ik van deze wereld snel mijn thuis kan maken.


Nathalie Otte, secretaresse secretariaat@pgosupport.nl, 06 4077 6784Nathalie Otte

Ik ben Nathalie Otte en werk sinds 2002 bij de CG-Raad. Ik heb daar veel verschillende functies, meestal in de ondersteuning van medewerkers, gehad. Dit heeft als voordeel dat je alle facetten van een organisatie goed leert kennen. Bij PGOsupport geef ik gestalte aan het secretariaat.

 

 

 


Annemiek van Rensen, adviseur inbreng cliëntperspectief a.vanrensen@pgosupport.nl, 06 1216 6987Foto Annemiek van Rensen

Na mijn promotie-onderzoek in de biofarmaceutische wetenschappen werkte ik in de farmaceutische industrie, bij de Nederlandse Brandwonden Stichting en bij Fonds PGO. Aanvankelijk werkte ik vooral als wetenschappelijk onderzoeker. Later raakte ik verder betrokken bij de invloed van de patiënt op diverse processen. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een maatschappelijke agenda voor het brandwondenonderzoek, met een actieve inbreng van de patiëntenvereniging. Een bijdrage vanuit patiëntenperspectief bleek geenszins vanzelfsprekend. Hiervoor dienen de juiste omstandigheden te worden gecreëerd.Monique Schers, adviseur m.schers@pgosupport.nl, 06 4062 5254 

Foto Monique SchersDe uitbreiding van de dienstverlening voor regionale en lokale patiëntenorganisaties is voor PGOsupport nieuw terrein. Als adviseur ga ik deze dienstverlening verder ontwikkelen en vormgeven. In overleg met koepels en andere partijen die regionaal en lokaal actief zijn, onderzoek ik waar PGOsupport aanvullend en versterkend kan aansluiten. 

Ik vind het van belang dat patiënten- en cliëntenorganisaties niet alleen landelijk, maar ook lokaal en regionaal impact hebben en van betekenis zijn voor hun achterban. Als uw organisatie regionaal of lokaal aan de slag wil, bijvoorbeeld in gesprek met de gemeene, dan kunt u bij mij terecht voor advies en ondersteuning.  


Minou Stouten, online redacteur m.stouten@pgosupport.nl, 06 4095 7743

Foto Minou StoutenBij PGOsupport zorg ik dat onze webbezoekers, social mediavolgers en nieuwsbriefabonnees actueel geïnformeerd blijven.

Ik werkte 10 jaar als webredacteur bij Oudervereniging Balans met veel betrokkenheid mee aan de kerndoelen van de organisatie: opkomen voor patiëntenbelangen, goede informatievoorziening en mensen met elkaar in contact brengen.
En zoals veel collega’s volgde ik interessante cursussen bij PGOsupport. Daardoor heb ik PGOsupport leren kennen als een organisatie die zich met hart en ziel inzet voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties.

Nu ik zelf bij PGOsupport werk, kan ik mijn kennis en ervaring goed gebruiken om andere patiëntenorganisaties te informeren en ondersteunen.

 


Martine Versluijs, adviseur inbreng cliëntperspectief m.versluijs@pgosupport.nl, 06 4066 2109

Martine VersluijsHet is belangrijk dat de inbreng van de patiënt/cliënt meegenomen wordt in de kwaliteit van de zorg. De cliënt is immers de continue factor in de zorg. Hij kan daarom ook het best aangeven wat hij nodig heeft.
In mijn vorige baan bij patiëntenfederatie NPCF heb ik me onder meer ingezet om de plek voor het patiënten-/cliëntenperspectief in kwaliteitsinstrumenten (richtlijnen, zorgstandaarden) of daaruit afgeleide meetinstrumenten (indicatoren, vragenlijsten zoals de CQ) te claimen.

Bij PGOsupport ondersteun ik patiëntenorganisaties bij het effectief inbrengen van het patiënten-/cliëntenperspectief in kwaliteitstrajecten. Dat doe ik samen met mijn collega’s en de collega’s vanuit de koepels LPGGz, Iederin en NPCF in het programma “PG werkt samen”.

 


Marjel de Vries

Marjel de Vries, PGOacademie m.devries@pgosupport.nl, 06 4087 9453

Klaarstaan voor anderen is iets wat ik graag doe. Een mooie plek om dit waar te maken is bij PGOsupport. Als starter met een media-achtergrond, vervolgens in de zorgsector terechtkomen is niet de meest logische stap. Maar voor mij een leuke en uitdagende stap. Bij de academie werk ik mee aan het ontwikkelen en organiseren van het cursusaanbod.

Ik maak graag kennis met u bij PGOsupport!

 

 


Marjo Zijp, communicatieadviseurMarjo Zijp m.zijp@pgosupport.nl, 06 4073 4446

Nieuwe wegen ontwikkelen om kennis en ervaring toegankelijk te maken, bruggen te slaan en daarmee patiënten- en gehandicaptenorganisaties versterken. Dat is mijn missie bij PGOsupport. Primair geef ik dat vorm door van de website en onze social mediakanalen inspirerende en toegankelijke plekken te maken die pg-organisaties helpt om de kwaliteit van hun werk te vergroten. Uiteraard staat de online wereld niet los van de offline werkelijkheid – ook daar wil ik een verbinding tot stand brengen. Eerder werkte ik in en voor onderwijs, gezondheidsvoorlichting, klachtopvang, onderzoeks- en adviesbureaus en patiëntenorganisaties.

 


 

Op de hoogte blijven?

Altijd het laatste nieuws