Maak kennis met de Raad van Toezicht van PGOsupport

Hein Griffioen - voorzitter

Hein GriffioenVanaf het begin van de oprichting van de stichting (mei 2011) heb ik zitting in de Raad van Toezicht. Ik ben door de toenmalige CG-raad, nu Ieder(in), benoemd. Naast mijn werk als adviseur in de zorg (vooral gericht op governancevragen) beweeg ik mij nu ruim 10 jaar in de pg-wereld. Als lid van de Klub van Lange Mensen vooral op het thema Mobiliteit en Toegankelijkheid, maar ondertussen ook als ervaringsdeskundige patiënt.

De Raad van Toezicht van PGOsupport functioneert inmiddels ruim 4 jaar. De thema’s die langskwamen waren: opbouwen van de governance-infrastructuur, de aanbesteding, het rooster van aftreden van de toezichthouders en (last but nog least) de benoeming van een nieuwe directeur/bestuurder. Daarnaast hebben we veel meegedacht met de bestuurder. Gelukkig krijgen we steeds de bevestiging dat PGOsupport gewaardeerd wordt door haar klanten: de patiënten- en gehandicaptenorganisaties.

We zien wel de gevolgen van de bezuinigingen steeds harder doorwerken en dat baart ons zorgen. Tegen de verdrukking in lukt het sommige organisaties toch om te groeien en andere financieringsbronnen te vinden. Mogelijkheden genoeg voor PGOsupport om het van-elkaar-leren verder te stimuleren. Want een sterke beweging, die belangrijk bijdraagt aan betere preventie en zorg, daar doen we het voor!


Lottie van StarkenburgLottie van Starkenburg

Ik kijk naar kwaliteit van zorg met verschillende brillen. Ten eerste naar het perspectief van de patiënt, gevoed door onder andere mijn eigen ervaringen als patiënt en als bestuurslid van een patiëntenorganisatie. Ten tweede heb ik bij een grote zorgverzekeraar gewerkt aan het (beter) meten van veiligheid, effectiviteit en doelmatigheid. Tenslotte ben ik geschoold in de morele dimensie van kwaliteit van zorg door de postacademische beroepsopleiding ‘Ethiek in de zorgsector’ van het RadboudUMC.

Mijn visie is dat betere zorg alleen bereikt kan worden als er gesproken wordt mét patiënten, niet over patiënten. Daarvoor zijn sterke patiëntenorganisaties nodig. De kennis en kunde die hiervoor nodig is, maakt PGOsupport toegankelijk en daar lever ik graag een bijdrage aan.

Ik werk op dit moment bij ZonMw als adviseur implementatie. Daarnaast ben ik actief als gespreksleider en publiceer ik over de ethiek van patiënten. 


Bert StavenuiterBert Stavenuiter

Ik ben al meer dan 20 jaar actief in de GGZ, met Ypsilon als rode draad. Enkele jaren politicologie, een studie journalistiek en een opleiding Hoger Management vormden hiervoor de basis.Totdat het werk voor Ypsilon, vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde psychotische kwetsbaarheid, mij volledig opslokte, was ik freelance journalist en bladenmaker.

Ik heb mij bijzonder ingezet voor de opbouw van het Landelijk Platform GGZ. Het was dan ook deze organisatie die mij gevraagd heeft zitting te nemen in de Raad van Toezicht. Dat doe ik met liefde, omdat ik vind dat PGOsupport goede en klantvriendelijke ondersteuning biedt aan patiënten- en familieledenorganisaties.

Door alle politieke veranderingen in patiëntenland wordt de rol van PGOsupport alleen maar belangrijker. Voor zover dat al niet gebeurt, moet PGOsupport die rol volledig naar de behoefte van de organisaties vervullen. Als leden van de Raad van Toezicht kunnen wij daar letterlijk op toezien.


 

Op de hoogte blijven?

Altijd het laatste nieuws