Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

1 op 3 organisaties verliest leden

Opvallende resultaten uit de PG-monitor 2016 over het onderdeel organisatie.

Direct naar het dashboard module organisatie

1 op de 3 organisaties had in 2016 minder leden of donateurs dan in het jaar ervoor. Bij de overige organisaties is het aantal in 2016 gelijkgebleven of gegroeid.

Cirkeldiagram ontwikkeling aantal leden/donateurs

Deze gegevens in een tabel bekijken.

We groeien met zo’n 800 leden per jaar. Doordat we er zijn, wanneer mensen ons het hardst nodig hebben (bij diagnose). Daarna worden ze lid en blijven dat een paar jaar.

Piet-Hein van Mechelen, Apneuvereniging

De spreiding van het aantal leden/donateurs is groot. De kleinste organisatie heeft er 130, de grootste 100.000. De helft van de organisaties heeft 1.000 of minder leden/donateurs.

Grafiek indeling organisaties naar aantal leden/donateurs

Deze gegevens in een tabel bekijken.

Geschikte vrijwilligers moeilijk te vinden

Het vinden van (geschikte) personen voor alles wat moet worden gedaan, is voor veel organisaties een serieus knelpunt, vooral voor de middelgrote organisaties zonder beroepskracht.

Naast de kerntaken voorlichting, lotgenotencontact, belangenbehartiging en inbreng van het patiëntenperspectief, vraagt het runnen van de organisatie (backoffice) veel tijd.

Mensen inzetten op hun kennis en kunde met deeltaken, maakt dat ze groeien in hun functioneren. Dat geeft voldoening en bereidheid tot inzet.

Uitbesteden backoffice geeft lucht voor kerntaken

Iets meer dan de helft (54%) van de organisaties heeft 1 of meer van deze taken uitbesteed. Hierdoor komen zij daadwerkelijk meer toe aan hun kerntaken. 

Grafiek uitbesteden van backoffice-taken

Deze gegevens in een tabel bekijken.

Ik vind het onbegrijpelijk als organisaties backoffice-taken niet uitbesteden. Dat kost allemaal veel te veel tijd.

Ook bestuurleden lastig te vinden

Ook het vinden van bestuurders blijkt lastig. Iets meer dan de helft van de organisaties heeft 1 of meer bestuursvacatures. 29% van de organisaties met een vacature heeft ten minste 1 vacature die al langer dan een jaar openstaat (deze vraag is alleen gesteld aan organisaties met een vacature).

Grafiek openstaande bestuursvacatures

Deze gegevens in een tabel bekijken.

Bestuur op orde kost moeite. Met bedrijfsmatige blik weten wat je zoekt, helpt om geschikte mensen te vinden.

Minder vertrouwen in eigen strategische kwaliteit

Er is gevraagd naar de tevredenheid over bemensing van de organisatie en deskundigheid van het bestuur.

Structureel onvoldoende handen om al het werk te doen, is de grootste zorg (62%).
Daarnaast hebben de organisaties meer vertrouwen in de bekwaamheid van het bestuur om de organisatie te leiden (operationeel/tactisch) (78%) dan in de toekomstvisie te realiseren (tactisch/strategisch) (68%).

Deze gegevens in een tabel bekijken.

PGOsupport belangrijke leverancier organisatieadvies

44% van de organisaties ontving in 2016 organisatieadvies; voor het grootste deel (35%) leverde PGOsupport dat advies. Opvallend is dat organisaties amper aankloppen voor bestuursadvies en vacatures, terwijl dit wel knelpunten blijken.

Organisatieadvies PGOsupport goed gewaardeerd

Het oordeel over het advies door PGOsupport is gemeten met de vraag: hoe waarschijnlijk is het dat u PGOsupport aanbeveelt?

Antwoorden tussen zeker niet (0) en zeker wel (10) leveren percentages (Net Promotor Score) van potentiële aanbevelers (promotors), gewoon tevredenen (passives) en potentiële afkrakers (detractors).

Gemiddeld 34% van de organisaties die advies ontvingen over verschillende organisatiesvraagstukken, zou PGOsupport zeker wel aanbevelen, volgens de NPS-meting. Terwijl 49% 'gewoon' tevreden is (cijfer 7/8).

Direct naar het dashboard module organisatie

Terug naar het overzicht.

De organisatie verstevigen?

PGOsupport helpt op weg met kosteloos advies. Maak er gebruik van. Neem contact op met Jolanda van Dijk

App of bel mij op 06 3894 9836