Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

5 strategieën voor een sterke lokale positie

Hoe behartig je lokaal de belangen van je achterban?

De besluitvorming over en de financiering van zorg en ondersteuning voor je achterban vinden steeds meer lokaal plaats. Hoe kun je daar met beperkte capaciteit en middelen invloed op uitoefenen?

Om patiëntenorganisaties op weg te helpen, publiceert PGOsupport, in samenwerking met Movisie en Patiëntenfederatie Nederland, een handreiking met 5 praktische strategieën voor het bereiken van een sterke lokale positie.

Dat is nodig omdat belangenbehartiging lokaal nog een ondergeschoven kindje lijkt, terwijl lotgenotencontact en voorlichting meestal al wel goed georganiseerd zijn.

Twee kernvragen

In de handreiking staan 2 vragen centraal:

  • Wat kun je in je eigen organisatie verbeteren om de belangen van jouw achterban ook lokaal effectief te behartigen?
  • Hoe kun je lokaal meer samenwerken met andere patiëntenorganisaties en andere partijen om het beleid effectief te beïnvloeden?

5 formules voor lokale belangenbehartiging

Je hebt een aantal mogelijkheden om de belangenbehartiging lokaal en regionaal te organiseren en versterken. De handreiking schetst er 5 die je naar relevantie kunt kiezen:

  1. Gemeenten en zorgverleners informeren
  2. Kennis en vaardigheden over belangenbehartiging vergroten
  3. De organisatie ontwikkelen
  4. Lokaal samenwerken met andere organisaties
  5. Collectief belangen behartigen

Bij elke strategie staat duidelijk beschreven wat hij inhoudt en wat je kunt doen, aangevuld met praktische tips en voorbeelden van patiëntenorganisaties.

Resultaat van uitgebreide verkenningen

“We hebben de afgelopen maanden een uitgebreide verkenning gehouden onder landelijke en regionale patiëntenorganisaties. We weten wat er speelt, welke goede voorbeelden en mogelijkheden er al zijn. Aangevuld met een expertmeeting en onze eigen kennis en ervaring hebben we nu deze adviezen samengesteld”, zegt Monique Schers, adviseur PGOsupport en mede-auteur van de handreiking.

PGOsupport adviseert en ondersteunt

Deze handreiking is een eerste stap die organisaties op weg helpt. Een volgende stap is natuurlijk de uitvoering.
“Daar kan PGOsupport uitstekend bij ondersteunen. We hebben bijvoorbeeld een cursusprogramma dat aansluit bij strategie 2: ‘kennis en vaardigheden vergroten’. En bij strategie 3: ‘organisatieontwikkeling’ kan ik je adviseren over nieuwe lokale organisatievormen. Of begeleiden bij het maken van een netwerkanalyse.”

monique Schers

Er zijn vaak meer gedeelde belangen dan je denkt

Monique Schers, adviseur PGOsupport

Samenwerken is de sleutel

Eén van de sterkste troeven bij lokale belangenbehartiging is samenwerking met andere organisaties. “Niet alleen vanwege de beperkte capaciteit bij organisaties, maar ook omdat ambtenaren beperkte tijd en capaciteit hebben, is het slim om samen aandacht te vragen voor zaken die voor veel mensen en aandoeningen gelden.

Er zijn vaak meer gedeelde belangen dan je denkt. Als bijvoorbeeld hulpmiddelen of zorg nodig zijn voor mensen met verschillende aandoeningen, is het slim om die gezamenlijk goed geregeld te krijgen. Denk aan kwaliteit van zorgverlening of de uitvoering van regelgeving door gemeentes. De handreiking geeft ook daarvoor tips en beschrijft een paar mooie voorbeelden.”

Vraag de handreiking lokale belangenbehartiging aan

Wil je een exemplaar van de handreiking ontvangen? Stuur een mail naar Monique Schers, ze stuurt 'm je graag toe: m.schers@pgosupport.nl.

Lokaal en regionaal aan de slag?

Wil je ook lokaal en regionaal aan de slag? Met belangenbehartiging, samenwerking, een andere manier van organiseren? Monique Schers is je graag van dienst.

Bel of app mij op 06 4062 5254