Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon
Gevolgen coronamaatregelen voor onze dienstverlening

5 tips voor extra slagkracht

In haar advieswerk ziet Jolanda van Dijk waar patiëntenorganisaties kansen laten schieten. Hier haar 5 inkoppers die je niet mag missen.

1. Focus op je doel, niet op het middel

Doel en middel worden vaak door elkaar gehaald. In plaats van dat je aansluit bij de specifieke wens van de achterban, focus je op de activiteit.
Lotgenotencontact is bijvoorbeeld een middel, geen doel. Bij de evaluatie daarvan gaat het niet om de vraag of er voldoende mensen waren, maar wat de activiteit heeft bijgedragen aan het welbevinden van de deelnemers. Het lijkt een detail, maar door goed te focussen op het doel, behaal je meer impact en bespaar je energie en tijd.

2. Laat zien wat je doet

Dat is iets anders dan het delen van successen. Het gaat er vooral om dat je je achterban en netwerk betrokken houdt bij waarmee je bezig bent, ook al gaat het om kleine stappen achter de schermen.
Neem je netwerk daarom mee in je verhaal. Vertel wat je doet, waar je hart ligt, waar je van wakker ligt en wat je daaraan wilt veranderen.

Jolanda van Dijk

Neem je netwerk mee in je verhaal.

Jolanda van Dijk, organisatieadviseur PGOsupport

En voeg daaraan een persoonlijk noot toe over wat jou enthousiast maakt. Dat werkt beter dan een droog beleidsverhaal. Kortom, sta in de wereld en betrek de wereld bij jouw organisatie.

3. Doe het niet alleen

Je bent niet de enige die zich druk maakt over gezondheid, behandeling, kwaliteit van leven. Zoek medestanders bij de beroepsgroepen, zorgverzekeraars, opleiding, kennisinstituten etc. Zoek ook samenwerking met de brede patiëntengroep, dus ook met de niet-leden. Die brede insteek is een strategische keuze, want zo kun je gebruikmaken van andere inzichten, ideeën meningen, ervaringen en competenties. Dat kost misschien meer tijd, maar het leidt wel tot betere resultaten.

4. Het geld klotst tegen de plinten

Met een goed doel en aantrekkelijke acties kun je geld ophalen. Nee, dat gaat niet vanzelf, je hebt lef nodig om te staan voor datgene wat je wilt bereiken, om de arena in te gaan en daarvoor geld te vragen.

Zorg dat je iets goed te bieden hebt, ga de boer op en vraag.

Dus zorg dat je iets goeds te bieden hebt, ga de boer op en vraag. Zo ontdek je: er is geld genoeg.

5. Bedenk dat je vrijwilligers ook iets komen halen

Vrijwilligers brengen niet alleen wat, ze komen ook iets halen: informatie uit de eerste hand, sociale contacten, een kring van ‘collega’s’, daginvulling of structuur. Sta open voor deze persoonlijke motieven en probeer daaraan tegemoet te komen. Dat motiveert en houdt de vrijwilligers van wie je het moet hebben betrokken.

Magazine PGOsupport
Dit artikel is verschenen in ‘Supporter #7, november 2020’. Supporter is het magazine van PGOsupport. Wil je het ontvangen? We sturen het je kosteloos toe. Mail voor een abonnement je adresgegevens naar facilitair@pgosupport.nl.

Welke kansen laat jouw organisatie schieten?

Jolanda van Dijk helpt je graag om focus aan te brengen.

Bel, mail of app Jolanda