Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

5 uitdagingen waar je niet omheen kunt

Meebewegen met ontwikkelingen is noodzakelijk. Joos Vaessens ziet 5 kansen voor patiëntenorganisaties.

1. Inbreng vanuit patiëntenperspectief

Inbreng vanuit patiëntenperspectief is niet meer weg te denken. Mede dankzij de inspanningen van patiëntenorganisaties praten en beslissen patiëntvertegenwoordigers steeds vaker mee. Ook wettelijk is dit steeds beter vastgelegd.

Nu komt het erop aan dat je als volwaardige gesprekspartner goed onderbouwd kunt aangeven wat je achterban belangrijk vindt. Dat lukt alleen als je met een gedegen raadpleging relevante informatie ophaalt. Zorg er voor dat je interne organisatie hierop afgestemd is. Want alleen dan kun je (blijven) ‘leveren’.

2. Samenwerken aan kwaliteit van leven

Samenwerken aan kwaliteit van leven wordt belangrijker. Zeker nu de maatschappelijke focus steeds meer op gezondheid ligt en minder op ziekte. Dit vereist een bredere blik.

Naast het gesprek met medisch specialisten over richtlijnen, moet je in overleg met lokale/regionale partners die zich niet aandoeningspecifiek richten op mensen met een kwetsbaarheid. Je vergroot je slagkracht als je je verenigt met deze partners.

3. Inspringen op nieuwe technologie

Alles draait om gegevens, big data. Sommige patiëntenorganisaties werken hier al actief aan. Zij verzamelen kostbare gegevens die interessant zijn voor andere partijen. Tegelijkertijd ontstaat steeds meer zicht op persoonlijke factoren die het specifieke beloop van ziekten bepalen. Dat biedt nieuwe mogelijkheden voor behandeling op maat, personalised healthcare.

Al deze technologische ontwikkelingen roepen nieuwe vragen op, waarop je voortdurend alert moet blijven.

Joos Vaessens

Vergroot je impact door samen te werken vanuit een gedeeld verlangen

Joos Vaessens, directeur PGOsupport

4. Belangen delen

Belangen delen wordt belangrijker dan belangen behartigen. Sommige patiëntenorganisaties wijzen vanuit verontwaardiging nog altijd op wat er mis gaat. Maar het maken van zwartboeken werkt niet als je met zorgverleners (of andere partijen) iets wilt verbeteren.

Effectiever is het om vanuit een gedeeld verlangen gelijkwaardig samen te werken aan het oplossen van knelpunten.

5. Denken in doelgroepen

Denken in doelgroepen relativeert het zoeken naar zo veel mogelijk leden. Steeds minder mensen willen lid worden van verenigingen. Maar zij willen zich wel verbinden aan vraagstukken die ze belangrijk vinden.

Focus daarom vooral op de toegevoegde waarde die je als patiëntenorganisatie hebt, niet alleen voor je leden, maar voor je hele doelgroep. En stel die toegevoegde waarde kosteloos beschikbaar. Dan willen mensen graag donateur worden – let maar op!

Magazine PGOsupport
Dit artikel is verschenen in ‘Supporter #4, maart 2019’. Supporter is het magazine van PGOsupport. Wil je het ontvangen? We sturen het je kosteloos toe. Mail voor een abonnement je adresgegevens naar facilitair@pgosupport.nl.

Ga jij deze uitdagingen aan?

Joos Vaessens denkt graag met je mee

bel of app Joos Vaessens: 06 5383 6064