Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Aanbevelingen voor nieuwe subsidieregeling patiëntenorganisaties

Demissionair minister Schippers heeft vandaag het rapport met aanbevelingen voor de subsidieregeling-2019 voor patiëntenorganisaties aangeboden aan de Tweede Kamer.

Dit voorjaar organiseerde de minister een brede dialoog over de herziening van het beleidskader subsidiëring patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Deze dialoog is uitgevoerd door Bureau Schuttelaar & Partners. Hun rapport met de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen voor het nieuwe beleidskader is op 4 juli aangeboden aan de Tweede Kamer.

Geen inhoudelijke reactie demissionaire minister

Omdat zij demissionair is, geeft minister Schippers geen inhoudelijke reactie op het rapport of de aanbevelingen. Die is voorbehouden aan de nieuwe bewindspersoon.

Huidige subsidieregeling

Om als patiënten- of gehandicaptenorganisatie in aanmerking te komen voor een instellingssubsidie van maximaal €45.000,- geldt momenteel als belangrijk criterium: minimaal 100 betalende leden.
Voor een projectsubsidie van €125.000,- geldt een vouchersysteem waarbij minimaal 7 patiëntenorganisaties moeten samenwerken op een overkoepelend thema.

Het huidige beleidskader geldt voor 2017 en 2018.

Aanbevelingen voor nieuwe regeling

Op basis van de brede dialoog formuleren de onderzoekers de volgende aanbevelingen voor de subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties vanaf 2019:

  • Pg-organisaties krijgen steeds minder leden, omdat patiënten en cliënten zich anders organiseren dan voorheen. Laat het ledenaantal als criterium los en maak financiering afhankelijk van impact en bereik.
  • Pg-organisaties ervaren het vouchersysteem als niet effectief. Het advies is dit te vervangen en samenwerking op een andere manier te stimuleren, bijvoorbeeld met een innovatiebudget en projectsubsidies op overkoepelende thema’s.
  • Voor pg-organisaties is het belangrijk dat zij allemaal, nieuw of oud, klein of groot, de kans krijgen om een beroep te doen op een basisbijdrage, met een financiële prikkel die hen stimuleert samen te werken.
  • Stimuleer dat pg-organisaties op zoek gaan naar andere financieringsstromen. Denk bijvoorbeeld aan bijdragen van de farmaceutische sector, fondsen, zorginstellingen en stichtingen. Onafhankelijkheid is hierbij belangrijk. Crowdfunding lijkt ook een kansrijke mogelijkheid voor financiering voor afgebakende projecten.
  • Het zorgdomein is versnipperd. Er moet daarom ook bekeken worden hoe de samenhang is met het budget dat gemeenten hebben gekregen voor cliëntondersteuning (uit de begroting van VWS) en de subsidiëring van pg-organisaties, de koepels en PGOsupport.

Download het rapport

Download het rapport en de aanbiedingsbrief op rijksoverheid.nl

Achtergrond

Lees ons bericht met de aankondiging van de brede dialoog, februari 2017