Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Aantal interventies fondsenwerving

 Interventie aantal keer genoemd door totaal 66 organisatie

Vrijwillige extra bijdrage leden en/of donateurs

38
(Project)bijdrage vanuit de farmaceutische industrie 26
Bedrijfssponsoring overige bedrijven 24
Overheidssubsidie in Nederland, buiten subsidies van fonds PGO 22
Bijdragen via een steunlidmaatschap of vriendenstichting 16
Anders 15
Nalatenschappenwerving 14
(Project)bijdrage vermogensfondsen en loterijen 14
Een fondsenwervend evenement, actie of andere vorm van crowdfunding 12
Inkomsten webwinkel 12
Bijdrage van een huisfonds 8
Europese subsidieregelingen 3

Terug naar hoofdtekst