Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Achterbanraadpleging is meer dan neuzen tellen

Weten wat er leeft onder de doelgroep en wat de ervaringen, wensen en behoeften zijn. Dat geeft bouwstenen voor bijvoorbeeld beleidsontwikkeling of kwaliteitstrajecten.

Met een focusgroep haal je het verhaal van de patiënt boven tafel. Je krijgt inzicht in knelpunten. Daarmee kan jouw organisatie gefundeerde keuzes maken en standpunten kracht bijzetten.

Enquêtetool voor de getallen

Wie weten wil wat er bij de achterban leeft, grijpt al snel naar de enquête. Veel patiënten- en cliëntenorganisaties maken terecht volop gebruik van de enquêtetool. Dat is het onderzoeksinstrument, waarmee je online meningen verzamelt. Wat je terugkrijgt, zijn de harde cijfers. Voor 'significante' resultaten. Belangrijk, maar de cijfers zeggen niet alles. Waarom heeft de achterban die mening? Wat bedoelen ze precies? Speelt er nog meer? Dat lees je niet af uit enquêtecijfers, hoe veelzeggend die gegevens ook zijn. 

Het verhaal achter de cijfers

De argumenten, de verhalen krijg je met andere methodes boven tafel. Kwantitatief onderzoek met een vragenlijst levert veel cijfermatige informatie op. De waarom-vraag achterhaal je met kwalitatief onderzoek, bijvoorbeeld met een focusgroep.

Focusgroep voor het hele verhaal

Een focusgroep is een discussiegroep met een gespreksleider. Zo'n 8 tot 12 deelnemers gaan met elkaar in gesprek. Ze delen ervaringen of maken hun wensen voor verbetering kenbaar. Onderlinge discussie staat in de focusgroep centraal. Doordat deelnemers op elkaar reageren, ontstaan ook weer nieuwe inzichten in het onderwerp. Het is daarom een welkome aanvulling op de enquêtemethode.

Goede gespreksleider essentieel

De gespreksleider houdt het overzicht en zorgt dat alle elementen van het onderwerp volledig aan bod komen. Een vooraf opgestelde gesprekshandleiding is daarbij cruciaal. Daarmee zorgt de gespreksleider voor maximale input op het thema waarvoor de groep bij elkaar is.

Ook is het belangrijk als de gespreksleider iets weet van groepsprocessen. Hoe hou je mensen die makkelijk afdwalen bij het onderwerp? Hoe rem je mensen met het hoogste woord en stimuleer je de minder makkelijke praters?

Nieuw: Cursus gespreksleiding focusgroepen

Wil je leren hoe je een focusgroep organiseert en zo'n gespreksgroep effectief begeleidt? Schrijf je dan in voor de cursus gespreksleiding focusgroepen van dinsdag 30 mei a.s. In deze praktische cursus krijg je niet alleen theorie, maar oefen je ook met gesprekstechnieken, aandacht verdelen en omgaan met lastige situaties.