Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Achtergrond PG-monitor

De PG-monitor brengt de kerngegevens van patiënten- en cliëntenorganisaties in kaart.

Wie voert de PG-monitor uit?

PGOsupport voert het onderzoek samen met onderzoeksbureau SAMR uit. Het onderzoek wordt begeleid door een team van experts onder leiding van Bert Felling, emeritus hoogleraar methodologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Inhoud van de monitor

De PG-monitor brengt de kerngegevens van patiënten- en gehandicaptenorganisaties in kaart op de thema’s:

  • Organisatie: mensen, taken, samenwerking
  • Financiën: financiële situatie, fondsenwerving
  • Inbreng cliëntenperspectief: inzet van ervaringsdeskundigheid, welke thema’s, bij welke stakeholders, verzamelen en gebruiken van wensen, kennis en ervaringen van de achterban
  • Communicatie: communicatiemiddelen, doelgroepen en bereik

Doelen van de monitor

De monitor biedt:

  • organisaties handvatten voor organisatieverbetering op basis van hun eigen situatie en de vergelijking met collega-organisaties;
  • PGOsupport inzicht in de ondersteuningsbehoefte van de organisaties. Daar kan PGOsupport haar dienstverlening op afstemmen;
  • het ministerie van VWS een beeld van de sector en van de ontwikkelingen in de sector;
  • inzicht in wat patiëntenorganisaties doen en waar ze voor staan. Dat is zinvolle informatie voor maatschappelijke verantwoording.

Terug naar het overzicht

Heb je een vraag over de PG-monitor?

Neem contact op met Caroline Donner

Bel of app Caroline: 06 4078 3130