Ga direct naar de content

Achterban raadplegen met enquêtetool

De enquêtetool is een onderzoeksinstrument om online meningen te achterhalen. Je maakt er eenvoudig vragenlijsten mee die mensen online invullen. Zo krijg je een beeld van wat de achterban belangrijk vindt.

Deel deze pagina:

Er zijn verschillende manieren om de wensen en behoeften van je achterban te achterhalen. De bekendste onderzoeksmethode is de enquête.

Je stelt vragen met meerkeuze-antwoorden. Of je legt stellingen voor waarbij mensen kunnen aanvinken waar ze het mee eens zijn.

Zo krijg je een beeld van wat jouw achterban belangrijk vindt, uitgedrukt in cijfers en percentages. Enquêtes maak je eenvoudig met de enquêtetool.

Toepassingen van de enquêtetool

De enquêtetool is geschikt voor:

  • een ledenraadpleging of ander onderzoek
  • een aanmeldingsformulier voor een bijeenkomst
  • registratie van bijvoorbeeld telefonisch lotgenotencontact
  • e-learning

Snel, kosteloos, handig

De enquêtetool is:

  • snel: via internet nodig je mensen uit en heb je de resultaten snel binnen
  • kosteloos: voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties
  • handig: je kunt gebruikmaken van beproefde vragenlijsten van anderen
  • makkelijk: resultaten worden automatisch gerapporteerd
  • persoonlijk: je kunt de vragenlijst opmaken in je eigen huisstijl

De panelmodule

De panelmodule is een handige uitbreiding op de enquêtetool. Met de panelmodule verzamel je snel online de meningen van een vaste groep mensen, je panel. Dat is handig als je vaker een peiling wilt houden, bijvoorbeeld over actuele onderwerpen.

Aan het gebruik van de panelmodule zijn wel kosten verbonden.

Aan de slag

Heb je interesse? Patiënten- en cliëntenorganisaties kunnen de enquêtetool kosteloos gebruiken. Neem contact op met Caroline Donner. Dan ontvang je de inloggegevens en handleiding. Kom je er even niet uit? Er is technische ondersteuning beschikbaar.

Daarnaast biedt PGOsupport trainingen waarmee je de enquêtetool goed in de vingers krijgt, je leert om goede vragenlijsten te maken en de resultaten te verwerken.

Meer weten?

Neem contact op met
Caroline Donner

Caroline Donner

adviseur achterbanraadpleging

Meer lezen