Ga direct naar de content

Advies participatie bij onderzoek

PGOsupport adviseert en traint patiëntenorganisaties, onderzoekers en onderzoeksinstellingen over participatie bij wetenschappelijk onderzoek.

Deel deze pagina:

We richten ons daarbij op de verschillende fases van onderzoek. Van onderzoeksagendering en prioritering aan het begin, maken van een participatieplan tot beoordelen van subsidieaanvragen en samenwerking tijdens het onderzoek. En hoe je, als organisatie, patiëntenparticipatie structureel onderdeel kunt maken van je processen.

Direct naar trainingen en advies voor:

Training en advies voor patiënten- en cliëntenorganisaties

Adviseren bij of beoordelen van onderzoek

Als patiënten- of cliëntenorganisatie kun je op verschillende manieren inbreng hebben in onderzoek. Bijvoorbeeld adviseren tijdens het schrijven van de aanvraag, in een panel bij de beoordeling van onderzoeksaanvragen of partner zijn tijdens de looptijd van het onderzoek. PGOsupport heeft verschillende cursussen die je medewerkers en vrijwilligers daarvoor de kennis en vaardigheden bieden:

Onderzoeksagendering

Wil je als organisatie invloed uitoefenen op het onderzoek dat gedaan wordt naar jouw aandoening? Dan kan een onderzoeksagenda daar mogelijk bij helpen. Een agenda helemaal vanuit patiëntenperspectief of een waarin de perspectieven van verschillende belanghebbenden geïntegreerd zijn. PGOsupport kan je helpen, van verkennend gesprek tot advies gedurende je hele agenderingstraject. Neem dan contact op met adviseurs patiëntenparticipatie Casper Schoemaker of Eva Vroonland.

Advies en training voor onderzoeksinstellingen

Je wilt het perspectief van patiënten volwaardig meenemen in het onderzoek dat (mede) door jouw organisatie mogelijk wordt gemaakt of uitgevoerd. Misschien is het ook al mooi omschreven op je website of in het strategisch beleidsplan.

Maar, hoe zorg je dat je werkprocessen ook zo zijn ingericht dat onderzoekers die patiëntenparticipatie in de praktijk moeten brengen daar ook de gelegenheid toe hebben en ondersteuning bij krijgen?

PGOsupport kent de bevorderende en belemmerende factoren voor een betekenisvolle invulling van patiëntenparticipatie. We zetten die kennis en voorbeelden uit de praktijk graag in om jou te helpen, op een manier die ook werkt voor de mensen die het binnen jouw organisatie en/of netwerk moeten gaan doen.

In een verkennend gesprek vertellen we graag meer over het veelzijdige aanbod dat wij hebben opgebouwd. Samen kunnen we een maatwerk traject samenstellen, dat bijvoorbeeld kan bestaan uit:

  • Cursus Patiëntenparticipatie voor onderzoekers. Deze cursus bieden we als maatwerkcursus, voor jouw collega’s op locatie, en bij voldoende belangstelling als cursus met open inschrijving. Bijvoorbeeld: maatwerkcursus UMCG
  • Duo-training & intervisie voor onderzoekers en patiëntenvertegenwoordigers. Gericht op het vormgeven én uitvoeren van patiëntenparticipatie. Actieve en praktische begeleiding gedurende 2 á 3 jaar. Lees meer over duo-training & intervisie ook de ervaring uit de praktijk.
  • Korte en krachtige video’s over participatie.
  • De Kickstarter: een praktische tool op Participatiekompas.nl die antwoord geeft op veelgestelde vragen van onderzoekers. Hij bevat praktische tips en praktijkvoorbeelden van anderen. De Kickstarter is ontwikkeld voor, door en met onderzoekers.

Interesse? Neem dan contact op met adviseurs patiëntenparticipatie Casper Schoemaker of Eva Vroonland, voor een verkennend gesprek.

Voor patiëntenorganisaties kosteloos 

De ondersteuning van patiënten- en gehandicaptenorganisaties voeren wij uit in opdracht van het ministerie van VWS. Daarom hoeven wij voor deze dienstverlening geen kosten in rekening te brengen. Voor andere organisaties zijn er wel kosten aan verbonden. Neem vrijblijvend contact op voor een verkennend gesprek.

Meer weten?

Neem contact op met
Eva Vroonland

Eva Vroonland

adviseur patiëntenparticipatie

Meer weten?

Neem contact op met
Casper Schoemaker

Casper Schoemaker

adviseur patiëntenparticipatie

Verhalen uit de praktijk