Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon
Gevolgen coronamaatregelen voor onze dienstverlening

Antwoorden op chatvragen inspiratiesessie Impact realiseren, wat is het, hoe doe je het?

Nienke Oosting, adviseur impact en bereik PGOsupport, beantwoordt de vragen uit de chat van 17 september.

Impact realiseren donderdag 17 september 16 tot 17 uur

Tijdens de inspiratiesessie op 17 september 2020 zijn er vragen in de chat onbeantwoord gebleven. Voor de deelnemers volgen hieronder de antwoorden van Nienke.

Hoe meet je impact bij actie-onderzoek? Onderzoek waarbij de doelen niet vaststaan maar gaandeweg worden gevormd.

Door het uitvoeren van actie-onderzoek, leer je of je interventie de verandering die je voor ogen hebt realiseert. Zodoende ontdek je wat goed werkt, en wat mogelijk niet goed werkt. Je kunt aan de hand van de geleerde lessen je interventie aanpassen. Actie-onderzoek is dus een middel dat je inzet om je doelen te behalen. De doelen van de interventie.
Het doel van actie-onderzoek verandert niet. Je interventie verandert mogelijk wel. Het kan zijn dat tijdens je interventie nieuwe inzichten ontstaan waarmee je onderzoeksvraag wordt aangepast.

Met je interventie wil je een bepaald probleem oplossen. Het doel van je interventie verandert dus niet, de interventie zelf verandert wel door het uitvoeren van actie-onderzoek en mogelijk ook je subdoelen. Als je interventie niet goed blijkt te werken, dus het realiseert niet de verandering die je voor ogen hebt, dan pas je deze aan naar een manier waarop je denkt meer impact te kunnen realiseren. Je bent dus continu bezig met welke interventie je de meeste impact kunt maken. Je kunt je impact meten door een 0-meting, tussentijdse metingen en een nameting direct na afloop en na een langere periode.

Het opstellen van een meetplan verschilt per project en organisatie. Voor het opstellen van een meetplan denken we graag met je mee. Je kunt hiervoor contact opnemen met Nienke Oosting

Hebben jullie tips ten aanzien van kwalitatief onderzoek c.q. behoeftepeiling? Dit om draagvlak te kunnen creëren. 

Dit is afhankelijk van wat precies bedoeld wordt met draagvlak en bij wie je draagvlak zou willen realiseren.
Als het gaat over draagvlak van de achterban en het afstemmen van de activiteiten van de organisatie op de behoeften van de achterban, dan is een behoeftepeiling (of dat nou met kwalitatieve of kwantitatieve methoden wordt uitgevoerd) een middel.

Behoeftepeiling kan je uitvoeren met kwalitatieve of kwantitatieve methoden. Kwalitatief is passend als je nog geen idee hebt over wat je gaat ophalen aan antwoorden/input, of als je een bepaald onderwerp diepgaand wil bespreken.

Wanneer je die input gebruikt bij het uitvoeren van je beleid of je plannen, dan kan dat het draagvlak voor je uiteindelijke plannen vergroten.
Voor meer informatie of ondersteuning op het gebied van achterbanraadpleging kun je terecht bij Eva Vroonland.

Hoe waarborg je de privacygevoelige informatie, risico op boetes enzovoort?

Om privacygevoelige informatie te verzamelen, moet je voorafgaand aan het ophalen van deze informatie een privacystatement opstellen. In je privacystatement moet staan dat je informatie verzamelt en waarom je die informatie verzamelt. Als je dit privacystatement hebt, en je hebt de informatie, dan is het van belang dat je deze informatie goed beveiligt tot aan het einde van de bewaartermijn. Als dat allemaal op de juiste manier is geregeld dan voorkom je boetes. Voor meer informatie rondom privacy, kun je terecht bij Martine Versluijs

Hoe meet je bewustwording als missie?

Voor het maken van een meetplan, waarin staat aangegeven wat en hoe je wilt gaan meten, is het maken van een verandertheorie een handige eerste stap. In deze verandertheorie werk je uit hoe je activiteiten bijdragen aan je missie. Je kunt dan ook in kaart brengen welke effecten er voortkomen uit de activiteiten die je uitvoert. Die effecten leiden tot hogere effecten, wat uiteindelijk bijdraagt aan jullie missie, bewustwording creëren. Je kunt zien welke hogere effecten er plaatsvinden om die bewustwording te creëren.

Door een voor- en nameting te doen, kun je achterhalen of deze bewustwording heeft plaatsgevonden. Indicatoren van het meten van bewustwording kunnen bijvoorbeeld zijn, een houding of gedrag, wat na je interventie is aangepast, of dat mensen vooraf niet beschikten over de juiste kennis, en in je nameting wel, wat mogelijk kan bijdragen aan bewustwording.
Op het moment dat je een verandertheorie hebt uitgewerkt, heb je in kaart gebracht welke stappen er plaatsvinden door jouw interventie, je kunt dan ook beoordelen wat je moet meten om te zien of jouw activiteiten daadwerkelijk bijdragen aan je missie. 

Zijn er nog meer voorbeelden van projecten waarvan de impact is gemeten? En wat waren de resultaten van deze metingen?

Een voorbeeld van een impactmeting is de SROI die PGOsupport heeft uitgevoerd. Dit is een vorm van het meten van impact, waarbij wordt gekeken naar de economische en maatschappelijke waarde, omgezet in een eurobedrag. Lees bijvoorbeeld het artikel Impact PGOsupport groeit.
Er zijn vele voorbeelden van organisaties die hun impact meten, zo kun je bijvoorbeeld ook eens kijken bij een andere branche, zoals bij Tony Chocolonely of Dopper. Op hun website staat ook omschreven welke impact ze al hebben gerealiseerd.

Daarnaast heeft Movisie een databank met effectieve sociale interventies, wellicht ook ter inspiratie voor jouw missie.

Heb je nog vragen die niet aan bod zijn gekomen in de sessie, dan kun je altijd contact opnemen met Nienke Oosting, adviseur impact en bereik. Dat kan via 06 40636589 of n.oosting@pgosupport.nl.

Heb je nog vragen die niet aan bod zijn gekomen in de sessie?

Nienke Oosting, adviseur impact en bereik, beantwoordt je vragen graag. Neem even contact op via n.oosting@pgosupport.nl of bel.