Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon
Gevolgen coronamaatregelen voor onze dienstverlening

Antwoorden op chatvragen inspiratiesessie Juiste Zorg Op de Juiste Plek

Jeanet Bouw beantwoordt de vragen uit de chat van 22 september.

banner inspiratiesessie de juiste zorg op de juiste plek

Tijdens de inspiratiesessie op 22 september 2020 zijn er vragen in de chat onbeantwoord gebleven. Voor de deelnemers volgen hieronder de antwoorden van Jeanet Bouw.

Wat is de JZOJP nou precies? Is het een begrip of noemer waaronder je projecten kan onderbrengen met dezelfde doelen?

De Juiste Zorg op de Juiste Plek is:

 1. Een beweging, omdat onze gezondheid veel beter kan.
  Niet op elke behoefte van mensen past een medisch antwoord en de beste zorg wordt niet per definitie met medicijnen of in het ziekenhuis gegeven. We denken te veel in termen van behandeling en zorg. We mogen veel meer denken in termen van gezondheid en welzijn. Dat betekent ook investeren in preventie, leefstijladvies, vroegsignalering en een brede beoordeling van wat echt nodig is.

  Beter is daarom het functioneren van mensen en hun omgeving centraal te stellen. Niet alleen medisch, maar ook sociaal. Wat hebben mensen nodig om goed en zelfstandig te functioneren? Heeft iemand genoeg contacten? Zijn er schulden? Hoe gaat het in het gezin? Op het werk? Met de mogelijkheden van mensen als vertrekpunt, hun eigen vitaliteit, veerkracht en wensen, kunnen professionals waarde toevoegen aan de kwaliteit van leven van mensen en voor de samenleving als geheel.

  Alle Nederlanders kunnen vanuit deze ambitie in hun eigen omgeving of vanuit hun eigen positie (inwoner van Nederland, patiënt, cliënt, professional, wetenschapper, bestuurder etcetera) werken aan betere gezondheid: www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl

 2. Een stimuleringsprogramma van ZonMw (gefinancierd door VWS) voor (samenwerkings)projecten die vanuit deze ambitie werken en Juiste Zorg op de Juiste Plek concreet uitwerken door bijvoorbeeld het voorkomen, verplaatsen of vervangen van zorg. www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/financiele-ondersteuning

Waarom is JZOJP zo belangrijk?

De Juiste Zorg op de Juiste Plek is heel belangrijk omdat de maatschappij verandert, de opvattingen, wensen en behoeften van mensen veranderen en dus ook de zorg die daarbij past. In Nederland zijn nu bijvoorbeeld heel veel mensen met een chronische aandoening of zogenaamde welvaartziekte. De ziekte gaat niet over. De focus komt daardoor meer te liggen op het functioneren van mensen en de kwaliteit van leven.

Daarnaast is JZOJP ook belangrijk omdat er zorgen zijn over de op den duur onhoudbare kostenstijging en het gebrek aan personeel. Als we op dezelfde voet blijven doorgaan leidt dat tot het vastlopen van het systeem. Er zijn simpelweg te weinig mensen om het werk te doen.
Om daarop te kunnen anticiperen, is het belangrijk goede alternatieven voor het huidige aanbod te ontwikkelen.

Dus eigenlijk is de JZOJP niets anders dan de noemer van het integreren van 1,5 lijnszorg binnen de kaders van (positieve) gezondheid?

JZOJP kent de 3 V’s: Voorkomen (preventie), verplaatsen (bijvoorbeeld 1,5 lijnszorg in plaats van 2e lijnszorg) en vervangen (nieuwe toepassingen met e-health bijvoorbeeld).

Dus het integreren van 1,5 lijnszorg is slechts 1 mogelijk aspect van JZOJP.

Verplaatsen van zorg is 1 onderdeel waaraan in het huidige zorgaanbod kan worden gewerkt.
Het voorkomen van zorg (iedereen weet meer van en houdt zich aan een gezonde leefstijl bijvoorbeeld) leidt uiteraard tot veel grotere effecten op de gezondheid van mensen.

Voor voorbeelden zie www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/praktijkvoorbeelden/

Wat is het verschil tussen JZOJP en positieve gezondheid?

De gezondheid van mensen kent vele aspecten. Naast de medische invalshoek zijn de sociale en mentale invalshoek minstens zo belangrijk.

Positieve Gezondheid is een concept dat dit idee verder uitbouwt en 6 pijlers onderscheidt:

 • Lichaamsfuncties – Ik voel me gezond en fit
 • Mentaal welbevinden – Ik voel me vrolijk
 • Zingeving – Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst
 • Kwaliteit van leven – Ik geniet van mijn leven
 • Meedoen – Ik heb goed contact met andere mensen
 • Dagelijks leven – Ik kan goed voor mezelf zorgen

Door aandacht te geven aan alle pijlers van positieve gezondheid leg je vanzelf meer nadruk op gezondheid en gedrag in plaats van ziekte en zorg.

Heb je het ook over zingeving?

Ja, via het model van Positieve Gezondheid kun je binnen JZOJP ook aandacht besteden aan Zingeving. Zie hierboven.

Hebben jullie een goede tip om patiënten te betrekken bij initiatieven voor de JZOJP

 • Kijk in je eigen patiëntenbestand of omgeving of je mensen kent en laat hen desgewenst een cursus volgen bij PGOsupport.
 • Bel 030 2040 700 of mail met Anne Braakman van PGOSupport (a.braakman@pgosupport.nl). PGOSupport heeft mensen opgeleid om te participeren in projecten en het opstellen van Regiobeelden.
 • Kijk op de site www.ikzoekeenpatiënt.nl van Patiëntenfederatie Nederland.
 • Neem contact op met Zorgbelang bij jou in de regio.

 Tips van deelnemers in de chat

 • We hebben net een brochure ontwikkeld: Burgerparticipatie in beleid en/of projecten. Daarmee kun je burgerparticipatie in zo’n project en samenwerkingsverband vormgeven aan de hand van een stappenplan en het participatiespel.
 • Bij Burgerkracht Limburg hebben we ook een groot netwerk van mensen die zich vanuit burgerperspectief willen inzetten voor gezondheid, bestaanszekerheid en participatie.
 • ROS-sen kunnen uitstekend helpen met het opstellen van een regiobeeld, zie Webinar van Raedelijn (gedeeld beeld)
 • Bij Zorgbelang Overijssel werken we ook met onze regionale en lokale achterban. Maar we zijn altijd nieuwsgierig naar nieuwe mensen!

Heb je nog vragen die niet aan bod zijn gekomen in de sessie?

Anne Braakman, adviseur regionale participatie, beantwoordt je vragen graag. Neem even contact op via a.braakman@pgosupport.nl of bel