Ga direct naar de content

Beloningsbeleid

Je vindt hier informatie over de bezoldiging van topfunctionarissen, volgens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Deel deze pagina:

Beloning directeur-bestuurder Joos Vaessens

 • Aanvang en einde functievervulling in 2020: 1/1 - 30/6
 • Dienstbetrekking? Ja

Beloning 2020

 • Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen: € 58.365
 • Beloningen betaalbaar op termijn: € 5.719
 • Totaal: € 64.084
 • Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum: € 100.500

Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband

 • Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband:
  € 38.288
 • Individueel toepasselijk maximum: € 75.000
 • Totaal uitkeringen wegens beeïndiging dienstverband betaald in 2020:
  € 38.288

Beloning interim directeur-bestuurder Petrien Venema

 • Aanvang en einde functievervulling in 2020: 1/7 - 31/12
 • Dienstbetrekking? nee

Beloning 2020

 • Totale bezoldiging excl. BTW: € 67.730
 • Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum: € 100.553

Toelichting

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen andere functionarissen met dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum ontvingen. Ook zijn er in 2020 of eerdere jaren geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die we volgens de WNT of WOPT moeten vermelden.

Beloning leden Raad van Toezicht

 

Beloning leden Raad van Toezicht
2020 L. van Starkenburg N.A.M.M Hermans I. Leene H. ter Brake
Functie voorzitter lid vice-voorzitter secretaris
Periode 1/1 - 31/12  1/1 - 31/12  1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Totale bezoldiging € 9.061 € 6.150 € 6.000 € 6.000
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 30.150  € 20.100  € 20.100 € 20.100Terug naar pagina PGOsupport is ANBI