Ga direct naar de content

Beloningsbeleid

Je vindt hier informatie over de bezoldiging van topfunctionarissen, volgens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Deel deze pagina:

Beloning topfunctionarissen PGOsupport

Beloning topfunctionarissen en leden Raad van Toezicht van PGOsupport. 

Terug naar pagina PGOsupport is ANBI