Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon
Gevolgen coronamaatregelen voor onze dienstverlening
Joos Vaessens

Joos Vaessens

voormalig directeur PGOsupport

Bereik meer met ongeveer

Heel lang zijn we opgevoed met het credo ‘meten is weten’ en met het SMART-principe voor het concreet en meetbaar maken van je doelen. Ze zijn verworden tot een dogma vanuit een maakbaarheidsideaal.

Basisinformatie

Ik was dan ook heel blij toen ik een tijd geleden een statisticus en wetenschapper hoorde zeggen: “Bereik meer met ongeveer”.

Zijn pleidooi komt erop neer dat we met basisinformatie de belangrijkste trends inzichtelijk kunnen maken en dat dat voldoende is voor het maken van beleidskeuzes. De energie die we besteden aan het tot op de komma precies maken van onze SMART-doelstellingen - die in de loop van de tijd alweer achterhaald zijn - bestempelde hij als verloren tijd en energie.

Impact

Een andere en daarop aansluitende discussie is de verschuiving van de aandacht voor de uitkomsten van een proces naar de impact ervan.

Ook PGOsupport wordt geconfronteerd met deze ontwikkeling. Onderdeel van de gunning van VWS is dat we ons verantwoorden op de impact die we genereren. Om aan die voorwaarde te voldoen zijn we projecten gestart die ons moeten helpen om hier antwoord op te geven en zo onze bekostiging op termijn te borgen.

Daarvoor hebben we jullie hulp nodig. PGOsupport kan alleen samen met de organisaties waar we voor werken definiëren hoe ons werk bijdraagt aan jullie impact. Daarnaast hebben we basisinformatie over de cliëntenorganisaties nodig om bijvoorbeeld iets te zeggen over het thema ‘derdegeldstromen’ of ‘organisatieontwikkeling’. Daarmee kunnen we VWS aantonen dat we toegevoegde waarde voor jullie hebben

Benchmark

Nu zijn we natuurlijk niet op aarde om VWS tevreden te houden, maar om jullie verder te helpen in de vaart der volkeren. Daarom streven we naar een vorm van informatie verzamelen die niet alleen PGOsupport in staat stelt zich te verantwoorden naar VWS, maar zeker ook informatie voor jullie oplevert.
Het idee is dat we een benchmarkinstrument maken dat jullie inzicht geeft in je positie in relatie tot andere cliëntenorganisaties en dat ook inzicht geeft in de algemene ontwikkelingen van de sector.

PG-monitor

Nog dit jaar gaan we aan de slag om de basisinformatie die we daarvoor nodig hebben te ordenen en te verzamelen. Ook houden we jullie op de hoogte van de keuzes die we maken. En natuurlijk betrekken we jullie erbij. Wat voor ons de ‘PG-monitor’ is gaan heten is wat mij betreft niet een instrument van PGOsupport, maar van het veld. Daarin beschrijven we trends en bereiken we meer met ‘ongeveer’.

Interesse?

Heb je interesse om met ons mee te denken over de ontwikkelrichting van de inhoud van de PG-monitor, of om hier feedback op te geven? Laat het weten!

Deze illustratie is een collage van geverfd papier (rood, geel, blauw, zwart en oranje) met details in zwarte inkt. Je ziet een enorm apparaat met toeters en bellen, een schoorsteen, monitoren, knoppen, klokken, draaiende wielen, lampjes, een saxofoon, een bel… Op het apparaat staat PGMonitor. Onderaan zie je een brievenbus waaruit documenten waaieren. Als je goed kijkt lees je ‘PG trends’ en ‘Impact’ bovenaan de twee documenten die het apparaat uitspuugt. Een vrouw pakt blij één van de documenten (over trends) van de grond. Een man giet met gemak  (hij lijkt er bijna bij te dansen) uit een zak een hoeveelheid basisinformatie de slurf van het apparaat in. Uit de schoorsteen rookt in rood het woord ‘ongeveer’.
Illustratie: Leontine Hoogeweegen, www.leontinehoogeweegen.nl