Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden
de Wkkgz vanuit patiëntenperspectief

Bijeenkomst over de kwaliteits- en klachtenwet Wkkgz

Duur 1 middag/avond
Doelgroep Bestuurders en communicatiemedewerkers van patiënten- / cliëntenorganisaties
Kosten geen
Locatie PGOsupport, Utrecht
Niveau Basis 
Leerpad Bestuur en management
Inschrijven

Weet jij hoe de Wkkgz in elkaar steekt? En wat patiëntenorganisaties kunnen betekenen voor patiënten met een klacht over de zorg? Je hoort het tijdens de informatiebijeenkomst.

VWS, Ieder(in) en PGOsupport organiseren een informatiebijeenkomst rond de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De aandacht ging tot nu toe vooral uit naar de eisen die de wet aan zorgaanbieders stelt. In deze bijeenkomst belichten we de wet vanuit het perspectief van de patiënt.

Doel bijeenkomst

  • achtergrondinformatie geven over de Wkkgz
  • met elkaar van gedachten wisselen of patiëntenorganisaties een rol hebben in het informeren van hun doelgroep en zo ja, hoe dan.

De Wkkgz

Wkkgz staat voor Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. In deze wet heeft de overheid vastgelegd dat zorgaanbieders goede zorg moeten bieden. Ook is beschreven wat mensen kunnen doen als zij een klacht hebben over de zorg. Tevens schrijft de wet voor dat zorgaanbieders een klachtenregeling moeten hebben en aangesloten moeten zijn bij een onafhankelijke geschilleninstantie.

Leren van klachten

Als mensen een klacht hebben over verleende zorg, is belangrijk dat ze weten waar ze met hun klacht terecht kunnen. Bijvoorbeeld als ze niet tevreden zijn over het gedrag van een zorgverlener tijdens een medische behandeling.

Een belangrijk doel van de wet is dat mensen hun klacht op een laagdrempelige manier bij de zorgaanbieder kunnen indienen. Het geeft ze de mogelijkheid om de kwestie samen met de zorgaanbieder op te lossen. De wet zorgt voor meer transparatie bij het omgaan met klachten en incidenten en helpt te voorkomen dat andere mensen hetzelfde overkomt. 

Bij een klacht of incident moet de zorgaanbieder samen met de patiënt op zoek gaan naar een oplossing. Zo leert de zorgaanbieder van de klacht en kan de zorg gezamenlijk verbeterd worden. 

Programma

16.15 uur: Inloop

16.30 uur: Start bijeenkomst

Lisette Geldof van Doorn, van het ministerie van VWS, geeft uitleg over de Wkkgz en wat de wet betekent vanuit het perspectief van de patiënt.

Na een korte pauze gaat Joos Vaessens, directeur PGOsupport, met de deelnemers op zoek naar antwoorden op onder andere de volgende vragen:

  • Krijgen patiëntenorganisaties vragen binnen over de Wkkgz?
  • Is er een rol voor de patiëntenorganisaties weggelegd in het informeren van de achterban?
  • Wat kan een patiëntenorganisatie betekenen voor de patiënt als deze met de Wkggz te maken krijgt?

18.30 uur: Afsluiting en napraten met soep en een broodje

Spreker

Lisette Geldof van Doorn is beleidscoördinator bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij houdt zich daar vooral bezig met patiëntenbeleid, met name op het gebied van de kwaliteit van de zorg en medezeggenschap van cliënten, en met goed bestuur bij zorginstellingen.

Organisatie

De bijeenkomst is een gezamenlijke activiteit van Ieder(in), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en PGOsupport.

Inschrijving bijeenkomst

* Deze velden zijn verplicht

Je naam:
Aanhef
Voorzieningen
Nieuwsbrief