Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon
Gevolgen coronamaatregelen voor onze dienstverlening
Frank Verschuur

Frank Verschuur

voormalig adviseur organisatie-innovatie

Bouwen aan nieuwe zorgsystemen: niet sexy, wel nodig

Vandaag was ik op bezoek bij de wethouder die verantwoordelijk is voor de gezondheidsvraagstukken in zijn gemeente. Hij is enthousiast over het burgerplatform waaraan ik als adviseur en coach vanuit PGOsupport verbonden ben. Dit platform is actief is in die wijken waar de gezondheidssituatie van de bewoners slechter dan gemiddeld scoort.

Je ziet op een illustratie in zwarte inkt en aquarelverf een uitgestrekte tuin. In de achtergrond loopt een bejaarde vrouw achter een rollator en iemand wordt voortgeduwd in een rolstoel. Op de voorgrond staat Superman in zijn rood met blauwe pak te flirten met een verpleegster. Zij zegt: ‘De hele zorg vernieuwen!’, waarop hij antwoordt: ‘Sorry pop, ik wil nu scoren!’
Illustratie: Leontine Hoogeweegen, www.leontinehoogeweegen.com

Verhalen

Het burgerplatform verzamelt en publiceert ervaringsverhalen van de burgers, betrokken professionals en instanties op de website van het burgerplatform. Al deze verhalen geven een breed inzicht in wat voor inwoners van belang is als het gaat om hun gezondheid. Wat gaat er goed en wat niet. Dat wil je als gemeente weten. Die kennis delen wij met iedereen en de verhalen bieden vaak een mooie aanleiding om een gesprek hierover mogelijk te maken.

Het 'systeem'

Een dag voor ik de wethouder weer ontmoet, zijn er net verschillende nieuwe verhalen op de website van het platform gedeeld. De verhalen, zo zegt hij, spreken deze keer wat minder tot de verbeelding dan anders. Op mijn vraag hoe dat komt, zegt hij: “Nou, deze keer ging het wel heel erg over het ‘systeem’. De vorige keren ging het meer over hoe bepaalde zaken mensen kunnen raken. Dat spreekt toch meer aan.”

Veel knelpunten hebben vaak ‘systeemfouten’ als achtergrond.

Knelpunten

Ik snap helemaal wat hij bedoelt, maar veel knelpunten hebben wel vaak ‘systeemfouten’ als achtergrond. Schotten binnen en tussen organisaties zorgen ervoor dat er onvoldoende wordt samengewerkt, dat professionals met de beste bedoelingen toch te veel vanuit hun eigen invalshoek aan de slag gaan, dat hun werk gericht is op het voldoen aan bureaucratische verplichtingen en dat hun cliënten als gevolg hiervan soms het gevoel hebben dat niet voldoende naar hen wordt geluisterd, dat zij te vaak met lange wachttijden te maken hebben, dat zorg die nodig is vooral vanuit het beschikbare budget wordt beoordeeld en dat onvoldoende wordt gekeken naar kwaliteit van leven en kosten op de langere termijn. 

Lange adem

Met die systeemfouten moeten we dus wel aan de slag. En over die gedachte praten we samen verder. Want het aanpakken van systeemproblemen is lastig en vraagt een lange adem. Bovendien zijn de resultaten voor het publiek nauwelijks zichtbaar. Meeleven met een individuele burger of patiënt spreekt mensen nu eenmaal meer aan dan een onderliggend problemen in het systeem aan de orde brengen.  

Meeleven met een individuele burger of patiënt spreekt mensen nu eenmaal meer aan dan een onderliggend probleem in het systeem aan de orde brengen.

Het verschil maken

En dat is wat mij persoonlijk nogal raakt. We moeten het systeem op sommige punten echt veranderen. Juist om in de wijken waar we als burgerplatform actief zijn het verschil voor de mensen te kunnen maken. Maar dat is verre van sexy. Je valt er niet mee in de smaak. Toch moet het. En ik roep dan ook alle bestuurders die het verschil kùnnen maken op om die urgentie te voelen om wel met systeemverandering aan de slag te gaan. Bestuurders die achter de schermen willen ploeteren en kunnen leven met resultaten op de langere termijn. Want die zullen er zijn. Maar je moet er wel mee starten. Vandaag nog. Ik wil ze er graag mee helpen.