Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Brede dialoog over nieuwe subsidieregels patiëntenorganisaties

Minister Schippers gaat het beleidskader subsidiëring patiënten- en gehandicaptenorganisaties volledig herzien. Dat gebeurt in brede open dialoog met de organisaties.

Evaluatie huidige subsidieregeling

In 2016 is de subsidieregeling voor patiënten- en cliëntenorganisaties geëvalueerd. De instellingssubsidie is vervolgens verhoogd voor 2017 t/m 2018. Deze periode gebruikt de minister om een volledig nieuw beleidskader te formuleren dat antwoord geeft op maatschappelijke trends als individualisering, decentralisatie en andere manieren van organiseren. Alle betrokkenen kunnen hun wensen en meningen kenbaar maken als input voor het nieuwe beleidskader.

Brede open dialoog

De minister organiseert daarom een brede open dialoog met patiënten en patiëntenorganisaties. Zij hecht daarbij waarde aan inbreng van mensen met nieuwe ideeën. Via social media is er al een oproep gedaan om wensen kenbaar te maken via een vragenlijst op www.vwsplus.nl (inmiddels offline).
Daarnaast hebben de Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en Landelijk Platform GGZ hun visie gegeven op een nieuw beleidskader. Deze inbreng neemt de minister mee in de dialoog.

Bijeenkomsten met patiëntenorganisaties

Voor zowel patiënten, patiëntenorganisaties als mensen met vernieuwende ideeën komt er een aantal bijeenkomsten. Doel van deze bijeenkomsten is het vormgeven van een nieuw beleidskader. Rond de zomer van 2017 informeert de minister de Kamer dan over de uitkomsten van de bijeenkomsten.

Visiedocument Patiëntenperspectief 2021

Op 21 februari is namens 79 patiëntenorganisaties het visiedocument 'Patiëntenperspectief 2021' aangeboden aan de Vaste Kamercommissie van VWS. De organisaties bepleiten in het document:

  • Speel in op de veranderende rol van patiënten(organisaties) in het veranderende zorglandschap
  • Rust de rol en financiering van de patiëntenorganisaties beter toe op de huidige tijd
  • Houd de zorg voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en doelmatig