Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon
de juiste zorg op de juiste plaats

*De ervaringsdeskundige als ‘critical friend’

Cursusdetails

Duur
1 dag
Leerpad
Patiëntenparticipatie
Bekijk de cursusvoorwaarden icon.new_tab.title

Hoe ondersteun ik het maken van keuzes voor de 'Juiste Zorg Op de Juiste Plaats'?

Als ervaringsdeskundige wil je waardevolle kennis en ervaring inbrengen bij het maken van regiobeelden. Deze cursus geeft je de mogelijkheid om de meerwaarde van de regiobeelden scherp te krijgen en op een constructieve manier aan de inzet van de regiobeelden bij te dragen.

Inhoud

De cursus laat zien welke functie de regiobeelden hebben in een verandertraject. Je neemt kennis van verschillende bronnen die je, aanvullend op www.regiobeeld.nl, kan inzetten om een goed beeld te krijgen van de regio of van een populatie. Ook ga je zelf aan de slag met data en met het interpreteren ervan.

Aan het eind van de cursus ben je een goed geïnformeerde gesprekspartner die serieuze meerwaarde kan bieden bij het bespreken van een regiobeeld.

Doel en resultaat

Hoofddoel is om de deelnemers goed voor te bereiden op de rol die zij krijgen bij het meedenken met de regiobeelden. Hiertoe beantwoorden we in de cursus de volgende vragen:

  • Wat zijn de functies van data/informatie in een regio?
  • Hoe ziet de brede scope van data en informatiemanagement er in een regio uit?
  • Wat is de rol van data in de verschillende fasen van project-/programmamanagement?
  • Wat is een probleemanalyse en wat is het belang er van?
  • Wat betekent het om een ‘critical friend’ te zijn?
  • Hoe maak je een regioscan?

Opzet

Tijdens de cursusdag wisselen we korte introducties op de theorie af met activerende werkvormen. Middels interactieve oefeningen en opdrachten leer je de theorie in de praktijk brengen. Om dit goed tot zijn recht te laten komen willen we groepen van minimaal 12 deelnemers. 

Er komt een community waarin deelnemers buiten de cursusdagen met elkaar in contact kunnen blijven. Zo borgen we het beklijven en uitwisselen van ervaringen en kennis. 

Deelname aan deze cursus is een voorwaarde voor alle ervaringsdeskundigen, die mee (gaan) werken aan de regiobeelden.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor mensen die zich via de algemene oproep van PGOsupport of ZonMw hebben aangemeld en een telefonisch gesprek hebben gehad met Anne Braakman van PGOsupport. Daarnaast behoren ook de adviseurs zorgkwaliteit van de Diabetes Vereniging tot de cursusdoelgroep.

Trainer

Jantien Heideman – Trainer

Jantien Heideman

Jantien Heideman is senior adviseur en strategisch informatiemanager bij Proscoop. Jantien is opgeleid als gezondheidswetenschapper. Na haar promotie deed zij als ROS-adviseur ervaring op met strategisch advies over het gebruik van data in verandertrajecten. Ze was landelijk projectleider van CBB, dat de beschikbaarheid en het gebruik van data in de regio aanjaagt en faciliteert. Binnen Proscoop is zij een van de trekkers op het thema informatiemanagement.

Kies data en locaties voor:

*De ervaringsdeskundige als ‘critical friend’

Zit de juiste datum of locatie er niet bij?

Dan houden we je graag op de hoogte per e-mail wanneer deze cursus opnieuw wordt ingepland.