Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon
Gevolgen coronamaatregelen voor onze dienstverlening
de juiste zorg op de juiste plaats

*De ervaringsdeskundige als ‘critical friend’ - online

Cursusdetails

Duur
2 x 3 uur online
Leerpad
Patiëntenparticipatie
Bekijk de cursusvoorwaarden icon.new_tab.title

Hoe ondersteun ik het maken van keuzes voor de 'Juiste Zorg Op de Juiste Plaats'?

Als ervaringsdeskundige wil je waardevolle kennis en ervaring inbrengen bij het maken van regiobeelden. Deze online cursus geeft je de mogelijkheid om de meerwaarde van de regiobeelden scherp te krijgen en op een constructieve manier aan de inzet van de regiobeelden bij te dragen.

Inhoud
De cursus laat zien welke functie de regiobeelden hebben in een verandertraject. Je neemt kennis van verschillende bronnen die je, aanvullend op www.regiobeeld.nl, kan inzetten om een goed beeld te krijgen van de regio of van een populatie. Ook ga je zelf aan de slag met data en met het interpreteren ervan.

Aan het eind van de online cursus ben je een goed geïnformeerde gesprekspartner die serieuze meerwaarde kan bieden bij het bespreken van een regiobeeld.

Doel en resultaat
Hoofddoel is om de deelnemers goed voor te bereiden op de rol die zij krijgen bij het meedenken met de regiobeelden. Hiertoe beantwoorden we in de cursus de volgende vragen:

Wat zijn de functies van data/informatie in een regio?
Hoe ziet de brede scope van data en informatiemanagement er in een regio uit?
Wat is de rol van data in de verschillende fasen van project-/programmamanagement?
Wat is een probleemanalyse en wat is het belang er van?
Wat betekent het om een ‘critical friend’ te zijn?
Hoe maak je een regioscan?


Opzet
De cursus bestaat uit 2 online bijeenkomsten van 3 uur die allebei voorafgegaan worden door voorbereidend thuiswerk. Reserveer hiervoor per keer 30 tot 45 minuten.

Tijdens beide online bijeenkomsten wisselen we korte introducties op de theorie af met activerende werkvormen. Middels interactieve oefeningen en opdrachten leer je de theorie in de praktijk brengen. Tussen beide bijeenkomsten zit ongeveer een week.

Er komt een community waarin deelnemers buiten de cursusdagen met elkaar in contact kunnen blijven. Zo borgen we het beklijven en uitwisselen van ervaringen en kennis. 

Deelname aan deze cursus is een voorwaarde voor alle ervaringsdeskundigen, die mee (gaan) werken aan de regiobeelden.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor mensen die zich via de algemene oproep van PGOsupport of ZonMw hebben aangemeld en een telefonisch gesprek hebben gehad met Anne Braakman of Margriet Crezee van PGOsupport. Daarnaast behoren ook de adviseurs zorgkwaliteit van de Diabetes Vereniging tot de cursusdoelgroep.

 

Er zijn helaas (nog) geen geplande cursusdagen.

Wij houden je graag op de hoogte per e-mail wanneer deze cursus (opnieuw) wordt ingepland.