Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

De Juiste Zorg op de Juiste Plek

Samen met patiënten de zorg écht veranderen.

De Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) is een initiatief van partijen in de zorg en ondersteuning. Hierbij staat het dagelijks functioneren van mensen centraal. Doel is om samen de zorg echt te veranderen. Dat betekent onnodig dure of overbodige zorg voorkomen. Maar ook: zorg verplaatsen. Dichter bij mensen thuis, in hun eigen vertrouwde leefomgeving. En het vervangen van bestaande zorg door nieuwe en andere vormen, zoals digitale zorg (e-health), domotica of sociaal en maatschappelijk werk.

Alle betrokken partijen in zorg en ondersteuning pakken hierin hun rol. Je leest er meer over in het rapport van de Taskforce De Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Patiëntenparticipatie bij JZOJP

Hoe laat je patiënten participeren in het integrale aanbod van zorg, welzijn en ondersteuning? PGOsupport is kennispartner op dit onderwerp. Partijen kunnen bij ons terecht voor informatie en advies over het organiseren van patiëntenparticipatie bij JZOJP-projecten.

Bijvoorbeeld bij het indienen van een aanvraag voor de bijbehorende subsidierondes van ZonMw, waarbij vertegenwoordiging van burgers een belangrijke voorwaarde is:

  • De Startimpuls, Uitvoeringsimpuls en Regio-impuls
    Hiermee kunnen regionale samenwerkingsverbanden opgezet, uitgevoerd en verder ontwikkeld worden.

    Ben je op zoek naar praktische handvatten en inspirerende voorbeelden van patiëntenparticipatie? Neem een kijkje op Participatiekompas, dé wegwijzer naar patiëntenparticipatie voor zorgaanbieders, beleidsmakers, financiers, patiëntenorganisaties en onderzoekers.

  • De Voucher
    Hiermee kunnen zogenaamde Regiobeelden worden opgezet. Deze brengen de sociale en gezondheidssituatie, en de behoeften van mensen in de regio in kaart.

    Patiënten weten als ervaringsdeskundigen het beste met welke ondersteuning zij geholpen zijn en waar de zorg beter georganiseerd kan worden. Zij hebben dus een belangrijke rol binnen de Regiobeelden. PGOsupport werft, selecteert, traint en vergoedt deze ervaringsdeskundigen. Dit doen wij in nauwe samenwerking met patiënten- en gehandicaptenorganisaties en hun koepels.

Meer informatie en contact

Hoe kunnen we jou verder helpen met het organiseren van patiëntenparticipatie in JZOJP-projecten rond zorg, welzijn en ondersteuning?

We denken graag met je mee! Neem contact op met Anne Braakman, adviseur regionale participatie, via a.braakman@pgosupport.nl.

Of bezoek:

Vormgeven aan regionale patiëntenparticipatie kan vragen opleveren.

Anne Braakman helpt je graag vooruit!

Stel je vraag aan Anne