Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

De pg-sector in beeld

Met de monitor 2014 brengt PGOsupport de prestaties van ruim 200 landelijke organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten in beeld.

Wat doen ze en wat bereiken ze?

Maatschappelijke rol

Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten hebben een belangrijke maatschappelijk rol. Ze informeren een breed publiek. Ze organiseren lotgenotencontact en ze komen op voor de belangen van hun achterban. Die wil naast goede en betaalbare zorg ook volwaardig kunnen meedoen. De organisaties hebben samen een half miljoen leden en ze kunnen rekenen op de inzet van 20.000 vrijwilligers.

Kernachtig beeld

Alle patiënten- en gehandicaptenorganisaties krijgen jaarlijks het verzoek om gegevens aan te leveren voor de monitor, ook wel brancherapport genoemd. De uitkomsten zijn van belang voor de sector en de sector legt er verantwoording mee af over subsidiegeld. Bovendien geven de cijfers een kernachtig beeld van de sector en van de resultaten van de organisaties.

Aan de monitor 2014 deden 87 patiënten- en gehandicaptenorganisaties mee.

Factsheet monitor 2014

Kengetallen

  • De organisaties die aan het onderzoek deelnamen, bestaan gemiddeld 26 jaar
  • Ze hebben gemiddeld 3.922 leden
  • Per organisatie zijn gemiddeld 154 vrijwilligers actief
  • Het aantal beroepskrachten is gemiddeld 8.

Inkomsten en uitgaven

  • De grootste bron van inkomsten zijn de leden/donateurscontributie en de subsidies uit fondsen; van Fonds PGO of van andere fondsen.
  • 7 van de deelnemende organisaties hebben een vrienden- of steunstichting
  • De organisaties geven het meest uit aan informatie en voorlichting en aan lotgenotencontact.

Ervaringsdeskundigheid

Gemiddeld zetten de organisaties jaarlijks 31 personen in als ervaringsdeskundige Die praten met name mee over onderzoek, verbeteren van de kwaliteit van de zorg en richtlijnontwikkeling.

Knelpunten

De belangrijkste knelpunten voor de organisaties zijn:

  • overbelasting van actieve vrijwilligers en bestuursleden
  • fondsenwerving
  • jongeren moeilijk kunnen bereiken

Factsheet monitor 2014 aanvragen

Vraag de factsheet PG-monitor 2014 aan via ons secretariaat.

Trots op de sector

PGOsupport heeft de uitkomsten van de monitor van de afgelopen jaren bijeengebracht in het filmpje: Trots op de sector. Patiënten- en gehandicaptenorganisaties kunnen het gebruiken om leden, donateurs en vrijwilligers te werven.