Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Denk mee over de werkagenda van de RVS

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving wil graag weten welke onderwerpen volgens jou bovenaan de werkagenda moeten staan. Denk jij mee?

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) geeft onafhankelijk advies aan regering en parlement over ontwikkelingen op het snijvlak tussen volksgezondheid, zorg en samenleving. De RVS stelt dit jaar een nieuwe werkagenda op, waarmee de raad de belangrijkste opgaven voor de komende jaren wil adresseren. De RVS heeft al enkele mogelijke thema's benoemd op basis van gesprekken en ontwikkelingen in de samenleving.

Ranking the Topics

Nu wil de RVS graag weten welke onderwerpen volgens jou bovenaan de agenda moeten staan. Wat vind jij de belangrijkste onderwerpen? Met Ranking the Topics geef je dat met sterren aan. Je kunt ook zelf onderwerpen aandragen, als deze voor je gevoel nog missen.

Denk jij mee? Vul de vragenlijst in. Het kost slechts 10 minuten van je tijd en je levert een belangrijke bijdrage aan het werk van de RVS voor de komende jaren. 

Meer weten

Op de website van Ranking the Topics vind je meer informatie over de RVS, de raadpleging en de werkagenda. Ook worden de resultaten van de raadpleging hier gepubliceerd en bijgehouden. Het is dus een dynamische pagina die - gedurende de tijd dat de vragenlijst openstaat - steeds de resultaten laat zien.

Banner van Ranking the Topics