Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon
Gevolgen coronamaatregelen voor onze dienstverlening

Regiobeelden

De ervaringsdeskundige centraal bij het organiseren van zorg en ondersteuning in de regio.

De manier waarop we de zorg in Nederland organiseren, is over het algemeen goed. Maar het kan beter en anders. Dat moet ook. Want de vraag naar zorg groeit alleen maar, onder andere omdat we steeds ouder worden. Tegelijkertijd zijn er steeds minder zorg- en hulpverleners beschikbaar.

Juiste Zorg op de Juiste Plek

Om deze situatie te verbeteren, worden er zogenaamde ‘Regiobeelden’ opgesteld. Zo’n Regiobeeld geeft inzicht in de stand van zaken en wat er in de toekomst nodig is rond gezondheid, zorg en welzijn in de regio’s.

De Regiobeelden zijn onderdeel van het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. PGOsupport is hierbij kennispartner. Partijen kunnen bij ons terecht voor informatie en advies over het organiseren van patiëntenparticipatie bij JZOJP-projecten.

Betrekken ervaringsdeskundigen essentieel

In de hoofdlijnakkoorden spraken alle betrokken partijen af dat de Regiobeelden en plannen voor de juiste zorg op de juiste plek, samen met zorgaanbieders, professionals én gebruikers van zorg en ondersteuning tot stand komen. Patiënten weten als ervaringsdeskundigen immers het beste met welke ondersteuning zij geholpen zijn en waar de zorg beter georganiseerd kan worden.

Aan PGOsupport is daarom gevraagd om, in samenwerking met patiënten- en gehandicaptenorganisaties en hun koepels, deze ervaringsdeskundigen te werven, selecteren, trainen en vergoeden voor hun inzet.

Deelnemen als ervaringsdeskundige

Ben je geïnteresseerd in het opstellen van de Regiobeelden? En wil je meer weten over de inzet van ervaringsdeskundigen, welke voorwaarden aan deelname zijn verbonden en hoe je je kunt aanmelden?

Ervaringsdeskundigen werven en inzetten

Ben je namens een gemeente, GGD, zorgverzekeraar, zorgkantoor of zorgaanbieder betrokken bij een Regiobeeld? We helpen je bij het werven, selecteren, trainen en vergoeden van ervaringsdeskundigen. Ook als er bij jouw Regiobeeld al ervaringsdeskundigen zijn betrokken, kunnen zij bij PGOsupport worden geschoold en keren wij de vergoeding voor hun bijdrage uit.

Meer weten

 

Wil je meer weten over de Regiobeelden en de inzet van ervaringsdeskundigen?

Margriet Crezee vertelt je er alles over!

Neem contact op met Margriet