Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Denk mee over de zorg in je regio

Gezocht: patiënten, cliënten en naasten die meedenken over de zorg in de regio.

De manier waarop we de zorg in Nederland organiseren, is over het algemeen goed. Maar het kan beter en anders. Dat moet ook. Want de vraag naar zorg groeit alleen maar, omdat we steeds ouder worden. Tegelijkertijd zijn er steeds minder zorg- en hulpverleners beschikbaar.

De juiste zorg op de juiste plek

Daarom willen de betrokken partijen gezamenlijk de zorg en ondersteuning anders gaan organiseren in de regio voor het:

 • voorkomen van (duurdere) zorg
 • verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis)
 • vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health).

Voor blijvend goede, betaalbare en toegankelijke zorg, nu en in de toekomst. Ook in jouw regio. We noemen dat De Juiste zorg op de Juiste Plek.

Meedenken over de toekomstige zorg

Wie beter dan patiënten, cliënten en hun naasten weten waar die juiste zorg op de juiste plek aan moet voldoen? Daarom nodigen we hen uit om mee te denken over hoe dat eruit moet zien.

Eerst in kaart brengen

Veranderen begint met het in beeld brengen van de zorg en ondersteuning per regio. Er komen daarom regiobeelden. Zo’n regiobeeld geeft inzicht in de stand van zaken en wat er in de toekomst nodig is rond gezondheid, zorg en welzijn in de regio’s. Voorbeelden vind je op regiobeelden.nl

Doe mee

Om die regiobeelden te maken, is de input van patiënten en cliënten essentieel. Daarom zijn we op zoek naar patiënten- en cliëntenvertegenwoordigers die willen en kunnen meehelpen. Om samen met vertegenwoordigers van de gemeente/GGD, zorgverzekeraars/zorgkantoor en zorgaanbieders de regiobeelden te maken.

Jullie bekijken samen wat er al goed gaat, wat er in de toekomst nodig is en hoe jullie dat met elkaar realiseren.

 • Ben je namens jouw gemeente, GGD, zorgverzekeraar, zorgkantoor of zorgaanbieder op zoek naar vertegenwoordigers van het ervaringsperspectief? 
  Neem contact met ons op.

 • Wil jij het ervaringsperspectief inbrengen en ben je benieuwd hoe dat in zijn werk gaat en wat er van je wordt gevraagd? Lees dan hieronder verder. 

Wie zoeken we?

We zijn op zoek naar jou als je voor langere tijd beschikbaar bent. En als je de juiste bagage hebt, namelijk:

 • je hebt een (chronische) aandoening of beperking
  of
 • je bent een familielid/verzorger van iemand  met een (chronische) aandoening of beperking
 • je kunt de organisatie van zorg en ondersteuning beoordelen vanuit de brede achterban die je vertegenwoordigt. Je adviseert niet vanuit je persoonlijke situatie
 • je kunt goed in overleg met de betrokken partijen aandacht vragen voor de gevolgen voor patiënten van mogelijke keuzes
 • je kunt goed uitdragen dat het draait om het functioneren van mensen, zodat ze kwaliteit van leven ervaren, het gevoel van zelfstandigheid en een betekenisvol leven zo lang mogelijk behouden
 • je kunt de behoefte aan zorg en ondersteuning nu en in de toekomst vertalen naar nieuwe oplossingen en hier draagvlak voor vinden
 • je kunt je persoonlijk belang overstijgen, ziekte-overstijgend denken, je verplaatsen in kwetsbare groepen
 • je hebt inlevingsvermogen en overtuigingskracht
 • je bent communicatief sterk
 • je hebt tijd om vanuit je ervaringsdeskundigheid deel te nemen aan bijeenkomsten en bent bereid je te verdiepen in ontwikkelingen en trends rond zorg en ondersteuning

Je tijdsinvestering

Hoeveel tijd je deelname vraagt, is nu nog niet duidelijk. Houd rekening met:

 • ongeveer 10 bijeenkomsten van circa 2 uur, plus voorbereiding
 • scholing bij PGOsupport, afhankelijk van je kennis en ervaring
 • afstemming met betrokken patiëntenorganisaties, platforms en groepen
 • kennisuitwisseling met een netwerk van patiëntenvertegenwoordigers

Wat heb je eraan?

 • Je bouwt een waardevol regionaal netwerk op met zorgaanbieders en financiers in je regio, zoals gemeenten, zorgverzekeraars en het zorgkantoor.
 • Als vertegenwoordiger breng je het patiëntenperspectief naar voren voor De Juiste Zorg op de Juiste Plek.
 • Je krijgt inzicht in ontwikkelingen in je regio, zoals over demografie, gezondheid en ziekte, leefstijl, sociale omgeving.
 • Je geeft mede vorm aan deze nieuwe manier van organiseren in de zorg
 • Je kunt kosteloos trainingen en bijeenkomsten volgen bij PGOsupport

Vergoeding

Per bijeenkomst ontvang je een onkostenvergoeding van € 100 (dit is inclusief reiskosten).

Ben je geïnteresseerd?

Wil jij meedenken over De Juiste zorg op de Juiste Plek? Meld je dan aan. Stuur een e-mail naar secretariaat@pgosupport.nl ter attentie van Anne Braakman. Bellen kan ook: 030 – 2040 700. Weet je iemand anders die wellicht geïnteresseerd is? Zegt het voort.

Gemeenten, GGD's, zorgverzekeraars, zorgkantoren of zorgaanbieders die op zoek zijn naar vertegenwoordigers van het ervaringsperspectief, kunnen zich ook bij ons melden. Wij maken graag een goede match!