Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden
op zoek naar patiëntgerichte digitale zorg

Digitale zorg: voor en door patiënten!

Niet gepland
Duur 1 dagdeel
Doelgroep medewerkers en vrijwilligers van (regionale) patiëntenorganisaties met interesse in e-health / digitale zorg
Kosten 100,- statiegeld
Niveau Basis 
Leerpad Organisatieontwikkeling
Hou me op de hoogte

Hoe kun je als patiëntenorganisatie of -vertegenwoordiger bijdragen aan patiëntgerichte digitale zorg? Waar liggen mogelijkheden?

partnerlogo e-healthweek

Gezondheidsapps, e-consult, patiëntenportalen, internettherapie. Digitale zorg of e-health kent veel verschijningsvormen. Zorgverleners vernieuwen er hun zorgaanbod mee en patiënten krijgen meer mogelijkheden om zelf te kunnen werken aan gezondheid of herstel. Digitale zorg is van deze tijd en maakt steeds meer deel uit van (zelf)zorg, preventie en welzijn.

Patiëntgerichte digitale zorg

Patiënten betrekken bij de ontwikkeling van e-health lijkt een open deur. Wie anders dan patiënten weten of en welke digitale toepassingen aansluiten bij hun wensen, behoeftes en routines? Toch is patiëntenparticipatie nog niet vanzelfsprekend.

Hoe kun je als patiëntenorganisatie of patiëntenvertegenwoordiger bijdragen aan patiëntgerichte digitale zorg? Waar liggen mogelijkheden?  Hoe kun je dit doen vanuit informatie, lotgenotencontact en/of belangenbehartiging? Ontwikkel je zelf apps of sluit je aan bij ontwikkelingen van anderen? Hoe maak je goede keuzes en zet je je schaarse tijd goed in? Welke goede voorbeelden zijn er? In deze workshop gaan we op zoek naar antwoorden.

De workshop wordt geleid door e-healthadviseur Liesbeth Meijnckens. Ervaringsdeskundigen Ben de Ruyter en Evy van Kempen zijn aanwezig als co-sprekers.

Inhoud 

In de bijeenkomst bespreken we 3 thema’s:

  1. Wat is e-health / digitale zorg?
  2. Welke goede voorbeelden zijn er?
  3. Hoe word je als patiëntenvertegenwoordiger en als patiëntenorganisatie partner bij de ontwikkeling van digitale zorg? Wat is daarvoor nodig?

We gaan in gesprek over de ontwikkelingen en inventariseren goede voorbeelden van gebruik van digitale zorg. Daarnaast gaan we actief aan de slag om zicht te krijgen op wat patiëntenorganisaties al doen en wat er nog te doen is.

Wat je leert

Wat leer je in deze bijeenkomst?

  • Je raakt thuis in de wereld van digitale zorg.
  • Je weet hoe digitale zorg onderdeel is van gezondheidszorg en preventie.
  • Je bent op de hoogte van de landelijke e-healthdoelstellingen en -projecten.
  • Je leert hoe digitale zorg van waarde kan zijn voor je achterban.
  • Je hebt inzicht in de rol van (regionale) patiëntenorganisaties bij de ontwikkelingen in digitale zorg.
  • Na afloop is e-health ‘eigenlijk heel gewoon’. Je hebt handreikingen en praktische tips om als gesprekpartner goed beslagen ten ijs te komen.
  • Je kent de ondersteuningsmogelijkheden voor patiëntenvertegenwoordigers om mee vorm te kunnen geven aan digitale zorg.

Voor wie?

De workshop is bedoeld voor medewerkers en vrijwilligers van (regionale) patiëntenorganisaties die geïnteresseerd zijn in het onderwerp e-health / digitale zorg. Zij willen hun tijd en energie als patiëntenvertegenwoordiger op een goede manier besteden in een soms chaotisch werkveld. Ervaring met gebruik van digitale toepassingen is geen voorwaarde voor deelname.

Sprekers

Liesbeth Meijnckens – trainer

Liesbeth Meijnckens

Liesbeth Meijnckens werkt als adviseur en projectleider e-health samen met zorg- en patiëntenorganisaties. Daarnaast verzorgt zij presentaties en trainingen over e-health, zorginnovatie en design thinking. Zij is auteur van het boek Beter met eHealth in 60 minuten.

Ben de Ruyter – Trainer

Ben de Ruyter

Ben de Ruyter is 'Kom Verder Ambassadeur' en ervaringsdeskundige bij ZelfZorgOndersteund, een samenwerkingsverband van patiëntenvertegenwoordigers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars: http://zelfzorgondersteund.nl/patient/ben-de-ruyter/

Evy van Kempen – Trainer

Evy van Kempen

Evy van Kempen is ervaringsdeskundige en beleidsmedewerker ‘Eigen Regie & Ervaringskennis delen’ bij de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN).

Hou me op de hoogte

Vul het formulier in en krijg bericht als de cursus weer gepland is.

* Deze velden zijn verplicht

Je naam:
Aanhef
Nieuwsbrief

Deel dit artikel