Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon

Disclaimer in de ban

De nieuwe privacywet roept ook vragen op over een disclaimer op de website. Ons advies: doe die disclaimer weg. Hij is niet verplicht, heeft juridisch geen waarde en heeft niets te maken met het privacystatement.

Sinds de nieuwe privacywet van kracht is, krijgt PGOsupport weer regelmatig vragen over het gebruik en de inhoud van een disclaimer. Is een disclaimer noodzakelijk, zinvol, verstandig? Wat moet erin staan?

To disclaim = afwijzen, verwerpen

Je kent ze wel: die prachtige volzinnen, waarmee websites duidelijk maken dat de organisatie geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van de verstrekte informatie.

To disclaim is Engels voor afwijzen of verwerpen. Een goede Nederlandse term is: vrijwaringsclausule. Het is een tekst waarin iemand zijn of haar aansprakelijkheid afwijst of beperkt.

Juridisch geen waarde

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: in tegenstelling tot een privacyverklaring is een disclaimer niet verplicht. Hij heeft bovendien geen juridische waarde. Het is onmogelijk om met een disclaimer aansprakelijkheid af te wenden.

Neem een goede aansprakelijkheidsverzekering

Als een patiëntenorganisatie – op de site of op een andere manier - een advies geeft, is de aansprakelijkheid niet afgedekt door een disclaimer. Het is daarom beter een goede aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Bij medische informatie is het bovendien verstandig om duidelijk te vermelden dat de lezer het best ook contact kan opnemen met een (huis)arts.

Een disclaimer mag wel, maar…

Ook al heeft het juridisch geen waarde, veel organisaties voelen zich toch prettig bij een disclaimer. Vermelding van een disclaimer is toegestaan. Het gebruik is alleen voor overheidsinstanties verboden. Als de overheid zich al gaat verschuilen achter vrijwaringsverklaringen, wie kan de burger dan nog wel vertrouwen?

Maar een disclaimer is niet bepaald klantvriendelijk. Hij klinkt negatief en probeert de verantwoordelijkheid af te schuiven op de webbezoeker.

Liever een proclaimer

Wil je toch iets? Vermeld dan liever wat je organisatie naar eer en geweten doet om de informatie op de website zo goed en actueel mogelijk weer te geven. Dat noemen we een proclaimer.

Daarin laat je weten dat je je uiterste best doet om correcte en zo actueel mogelijke informatie te verstrekken. Zet er een link naar het contactformulier bij, zodat bezoekers geconstateerde fouten of onvolkomenheden kunnen melden. Zie bijvoorbeeld de proclaimer van de gemeente Groningen.

Privacyverklaring

Een privacyverklaring is iets heel anders. Die is wettelijk verplicht als je persoonsgegevens verzamelt en valt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarin meld je waarom en hoe je organisatie persoonsgegevens opslaat en wat je ermee doet. Een heel andere verklaring dus, die niets met aansprakelijkheid te maken heeft.

Wil je meer weten? Of heb je andere juridische vragen?

Neem contact op met Martine Versluijs

Bel of app mij op 06 40 66 21 09