Ga naar de hoofdcontent Pijl naar beneden icoon
Gevolgen coronamaatregelen voor onze dienstverlening

Doe-het-samen-gidsen

Winnaar publieksprijs

In elke klas van het basis- en voortgezet onderwijs zitten gemiddeld drie leerlingen met een chronische aandoening. Een deel heeft aanpassingen nodig om het schoolprogramma te kunnen volgen.

Aanleiding

Voorlichting en ondersteuning is nodig zodat leerlingen met een chronische aandoening zorgeloos naar school kunnen.

Project

De stichting heeft ervaring met voorlichting via Doe-het-samen-gidsen rond diabetes, de specifieke expertise van de stichting. De belangstelling voor gidsen over andere aandoeningen bleek groot. In plaats van gidsen voor elke aandoening, maakte het team een aandoening-overstijgende gids. Letterlijk in een blik, met onderdelen voor afzonderlijke doelgroepen: leerling, ouder, docent/begeleider. Degene die een blik aanvraagt (leerling, ouder, docent/begeleider) geeft de onderdelen aan de anderen en nodigt hen zo uit tot gesprek.

Impact

De afgelopen jaren zijn er meer dan 3.000 gedrukte gidsen voor het basis- en voortgezet onderwijs verspreid. De verschillende onderdelen zijn bijna 20.000 keer gedownload. Er zijn in totaal 6.000 leerlingen met diabetes in het basis en voortgezet onderwijs.

De gids blijkt een hulpmiddel voor een goed gesprek en het maken van afspraken. Meer dan de helft van de ontvangers gebruikt de gids daadwerkelijk om met elkaar in gesprek te komen. Daarnaast maakt ruim een derde afspraken en legt deze vast in het bijbehorende zorgplan of de diabetespas.

Diabetesgids basisonderwijs
Diabetesgids voortgezet Onderwijs
Aandoening overstijgende gids

Samenwerkingspartners

Stichting Zorgeloos naar School, Ouders & Onderwijs, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Contact

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met:


Lydia Braakman
info@zorgeloosnaarschool.nl
0620048278

Terug naar overzicht