Ga direct naar de content

Lokale en regionale participatie

Wat zijn slimme strategieën voor lokale belangenbehartiging? Ook hier begint het bij voorlichting, informeren en bewustmaking. Een netwerk opbouwen en samenwerken met andere organisaties. En vooral: ga aan de slag!

Deel deze pagina:

Waarom?

Lokaal is dicht bij huis. Veel voorzieningen voor mensen met een (chronische) ziekte of beperking worden lokaal of regionaal geregeld. Goed dus om hier invloed uit te oefenen! Bovendien: hoe kleiner de schaal, hoe eerder resultaat. Het is vaak makkelijker om in je gemeente verbeteringen te realiseren voor je achterban, dan in het landelijke zorgstelsel, en dat motiveert!

De Juiste zorg op de Juiste Plek

Het Programma Juiste Zorg op de Juiste Plek zoekt slimmere oplossingen voor als de samenwerking tussen verschillende zorgverleners stroef loopt. In honderden regio's zijn inmiddels Regiobeelden opgesteld. PGOsupport traint ervaringsdeskundigen om hierin kritisch mee te denken (‘critical friend’).

Wat wordt er lokaal geregeld?

Vanaf 2015 hebben gemeenten meer verantwoordelijkheid gekregen voor zorg en ondersteuning. Zorgvernieuwing gebeurt juist vaak regionaal. Veel belangrijke beslissingen voor patiëntenorganisaties worden op lokaal of regionaal niveau genomen.

Meer weten?

Neem contact op met
Joop Beelen

Joop Beelen

adviseur regionale participatie