Ga direct naar de content

Cursussen over lokale participatie

PGOsupport heeft een uitgebreid cursusaanbod voor ervaringsdeskundigen en hun naasten die deelnemen aan lokale of regionale ontwikkelingen zoals de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Zo nemen zij goed voorbereid plaats aan de gesprekstafels.

Deel deze pagina:

Kom beslagen ten ijs

Als ervaringsdeskundige wil je waardevolle kennis en ervaring inbrengen bij de lokale of regionale ontwikkelingen waar je bij betrokken bent. Die inbreng vraagt om een veelheid aan kennis en vaardigheden. Kennis van lokale of regionale structuren. Stevig staan in je ervaringsdeskundige schoenen en goed weten wat er voor jouw achterban speelt. Vaardigheden als presenteren, onderhandelen, netwerkvorming, samenwerken. Een oplossingsgerichte houding. En zeker ook: geduld, uithoudings- en incasseringsvermogen. PGOsupport biedt een scala aan cursussen op dit gebied.

Cursus: Belangenbehartiging en beïnvloeding in je gemeente

In de cursus 'Belangenbehartiging en beïnvloeding in je gemeente' verdiep je jouw rol als lokale belangenbehartiger van mensen met een beperking of chronische ziekte. Je leert hoe de gemeente werkt en waar hij over gaat. Dit doe je aan de hand van een onderwerp waarop je invloed wilt uitoefenen. De cursus is heel interessant voor mensen die lokaal aan de slag willen met het VN-verdrag Handicap. Maar zeker ook voor vertegenwoordigers van landelijke patiëntenorganisaties die invloed willen op gemeentelijk beleid. 

Cursus: aan de slag als patiëntenvertegenwoordiger

Hoe zet je je kennis en ervaring effectief in als patiënten- of cliëntenvertegenwoordiger? Volg deze tweedaagse cursus van PGOsupport. 

Online modules: Zorgverzekeringswet en Wmo

PGOsupport heeft 2 online modules die interessant zijn als je aan de slag gaat met lokale participatie. Je volgt ze kosteloos in 30-45 minuten.

  • online module Zorgverzekeringswet. Deze module geeft uitgebreide uitleg over de Zorgverzekeringswet: wat regelt de wet en wat doen zorgverzekeraars ermee? Ook krijg je met praktijkvoorbeelden van organisaties inzicht in hoe zij invloed uitoefenden op de samenstelling van het basispakket en de zorginkoop. 
  • online module Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze module legt uit je als belangenbehartiger moet weten over de Wmo. Ook krijg je inzicht in de beleidsruimte van gemeenten om de Wmo uit te voeren en welke belangenbehartigers daar invloed uitoefenen. Met praktische voorbeelden en tips.  

Cursus: Communiceren met impact

We voeren dagelijks gesprekken, maar voeren we ook het goede gesprek? Het gesprek dat echt ergens over gaat, waardoor er na het gesprek ook echt iets verandert?

Deze tweedaagse cursus geeft je handvatten om gesprekken te voeren die impact hebben. Je leert om je doel en je gesprekspartner voor ogen te houden en zo écht de kern te raken.

Cursus: Bewust beïnvloeden

Beïnvloeden begint bij zelfmanagement: inzicht in je persoonlijke eigenschappen. We onderzoeken samen welke factoren je belemmeren en welke je helpen om je doelen te bereiken. De belemmeringen omzetten in effectief gedrag is de volgende stap. Vervolgens herken je belemmerende en bevorderende factoren bij anderen en leer je daarop in te spelen. Resultaat: je kunt beter beïnvloeden in complexe situaties.

Cursus: Communiceer bewust, versterk elkaar

Voor een goede samenwerking is goede communicatie essentieel. Mensen aansturen, informeren, instrueren en motiveren, het begint allemaal met goede communicatie.

In deze cursus maak je kennis met de 4 basisdenkwijzen, de kwaliteiten en valkuilen die daarbij horen en ontdek je welke denkwijze jij zelf hebt. Je leert de denkwijzen te herkennen, en hoe je de communicatie het beste afstemt op de denkwijze van de ander. Dit inzicht helpt om elkaar te begrijpen en te versterken, zodat je vanuit onderlinge verschillen met elkaar het beste resultaat bereikt.

Meer cursussen