Ga direct naar de content

De Juiste Zorg op de Juiste Plek

Het Programma Juiste Zorg op de Juiste Plek zoekt slimmere oplossingen voor als de samenwerking tussen verschillende zorgverleners stroef loopt. In honderden regio's zijn inmiddels Regiobeelden opgesteld. PGOsupport traint ervaringsdeskundigen om hierin kritisch mee te denken (‘critical friend’).

Deel deze pagina:

Aanleiding: grote veranderingen in de zorg

De zorg moet zich voorbereiden op grote veranderingen. De vraag naar zorg groeit alleen maar, onder andere omdat we steeds ouder worden. Tegelijkertijd zijn er steeds minder zorg- en hulpverleners beschikbaar. En mensen willen steeds meer de regie houden over hun eigen leven, ook als ze zorg nodig hebben. Voor de aandoening of beperking waar jouw patiëntenorganisatie voor staat, vraagt dat hoogstwaarschijnlijk om aanpassingen in de manier waarop zorg en ondersteuning is georganiseerd.

Programma Juiste Zorg op de Juiste Plek

Dit was de aanleiding voor het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP), in 2019 geïnitieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het is een beweging van organisaties in zorg en welzijn om het dagelijks functioneren van de mens weer centraal te stellen en de zorg toekomstbestendig te maken.

Korte lijnen en luisteren naar de patiënt

Abstract? Misschien wel. Totdat je na een operatie supersnel terug naar huis kan, maar de afstemming met de thuiszorg niet geregeld is. Voor dat soort situaties - waar schotten in de weg zitten - zoekt men onder het motto de Juiste Zorg op de Juiste Plek slimmere oplossingen. Bijvoorbeeld korte lijnen tussen ziekenhuis, gespecialiseerde verpleegkundigen en thuiszorg. Zodat je als patiënt niet alles zelf hoeft te regelen en de overgang van ziekenhuisbed naar hoog-laag-bed in je woonkamer probleemloos verloopt.

Zo zijn er legio situaties die slimmer georganiseerd kunnen worden. Daar heb je baat bij als je een ziekte of beperking hebt. Maar ‘slim organiseren’ gaat alleen goed als er goed naar de patiënt geluisterd wordt. En dat gebeurt nog lang niet voldoende.

Betrek patiëntenorganisaties als zorg in de regio aangepast moet worden

Regiobeelden brengen de zorgvraag in kaart

In honderden regio’s zijn inmiddels zogenaamde Regiobeelden opgesteld: een beschrijving van ontwikkelingen in bevolkingssamenstellingen, grote aandoeningen en andere factoren die relevant zijn voor de zorg in een bepaalde regio. Als een regio vergrijst en alle jeugd naar de stad trekt, wat betekent dat dan voor het aantal verpleegkundigen? Dat soort vragen. Nu die Regiobeelden in kaart zijn gebracht, komt de volgende stap: Regiovisies. Wat gaan we eraan doen om genoeg verpleegkundigen te blijven trekken voor deze regio?

Inbreng ervaringsdeskundigen is cruciaal

Er is op beleidsniveau afgesproken dat dit soort vragen niet alleen besproken worden door zorginstanties en zorgverzekeraars onderling. Nee: omdat ‘de patiënt centraal staat’ volgens de beleidsafspraken, moeten ook de gebruikers van zorg en ondersteuning betrokken worden bij het formuleren van antwoorden op alle uitdagingen die er zijn. Patiënten weten als ervaringsdeskundigen immers het beste met welke ondersteuning zij geholpen zijn en waar de zorg beter georganiseerd kan worden.

PGOsupport faciliteert de inzet van ervaringsdeskundigen

Aan PGOsupport is daarom gevraagd om, in samenwerking met patiënten- en gehandicaptenorganisaties en hun koepels, deze ervaringsdeskundigen te werven, selecteren, trainen en vergoeden voor hun inzet.

In 2020 en 2021 heeft PGOsupport tientallen ‘critical friends’ opgeleid: doorgewinterde ervaringsdeskundigen, veelal verbonden aan een patiëntenorganisatie, die geschoold zijn om op het niveau van Regiobeelden goed mee te kunnen praten. Als ‘kritische vriend’: vanuit het perspectief van de patiënt kritisch meedenken, om zo tot een beter resultaat te komen. Inmiddels zijn er diverse ‘friends’ actief.

Van regio-beeld naar regio-aanpak

De meeste trajecten over regiobeelden zijn halverwege 2021 afgerond. Nu is de volgende stap aan de orde: van regio-beeld naar regio-aanpak. Hoe kunnen de trends die in regio's te zien zijn, vertaald worden naar een andere, beter passende manier van werken? Ook (of juist!) bij die volgende stap is de inbreng van het patiëntperspectief van essentieel belang.

Heb je interesse om vanuit je ervaringsdeskundigheid bij te dragen aan regionale ontwikkelingen zoals de Juiste Zorg op de Juiste Plek? Bekijk de Cursussen voor ervaringsdeskundigen voor lokale en regionale ontwikkelingen.

Meer weten

Meer weten? Neem contact op met
Joop Beelen

Joop Beelen

adviseur regionale participatie