Ga direct naar de content

Samenwerken voorbij de grenzen van jouw aandoening

De Toiletalliantie is een succesvolle samenwerking van verschillende organisaties 'voorbij de grenzen van je aandoening'. Menno Scherpenzeel gaat in op de succesfactoren van deze samenwerking. Voor wie deze inspiratiesessie gemist heeft… bekijk de opname (met ondertiteling).

Deel deze pagina:

Succesverhaal: de Toiletalliantie

foto menno scherpenzeelMenne Scherpenzeel, directeur Crohn & Colitis NL, vertelt tijdens de inspiratiesessie over het succes van de Toiletalliantie, een samenwerking van 13 organisaties, die streeft naar meer toiletten in de openbare ruimte (lees nieuwsbericht over de Toiletalliantie).

Scherpenzeel over het geheim achter deze succesvolle samenwerking. “Bij de toiletalliantie is de doelstelling vooraf duidelijk geformuleerd: we willen dat er in 2025 voldoende toiletten staan om het aantal toiletthuisblijvers te halveren. De stip aan de horizon is voor elke partij duidelijk en daar hebben we veel profijt van. Meer toiletten zorgt ervoor dat ook mensen met bijvoorbeeld een stoma of darmproblemen eerder hun huis uitkomen. Het gaat eenzaamheid tegen; een belangrijk speerpunt voor gemeenten. Naast een concreet doel, is het belangrijk af te spreken hoe het doel wordt bereikt. Elke partner kan daar vanuit eigen perspectief aan bijdragen. Dat kan geld, expertise of tijd zijn. Inzicht in ‘wie doet wat’ schept duidelijkheid voor alle betrokkenen. Maak hierbij ook gebruik van ieders expertise.” Menne Scherpenzeel vertelt tijdens de inspiratiesessie over nog veel meer ervaringen en voorbeelden van samenwerking met andere patiëntenorganisaties. 

Kloof overbruggen

Aansluitend bij het verhaal van Menne Scherpenzeel signaleert Marieke van Noort, adviseur bij PGOsupport, een kloof tussen de medische wereld en het sociaal domein. In de medische wereld wordt er gefocust op ziekte en de genezing van aandoeningen en zijn patiëntenorganisaties op aandoeningen georganiseerd.

Aan de andere kant van de kloof, bij de gemeenten en in het sociaal domein, wordt meer in termen van kwaliteit van leven voor alle inwoners gedacht. De enige manier om de kloof tussen de medische wereld en het sociaal domein te overbruggen is volgens Van Noort door je te verdiepen in de andere kant van de kloof. De patiëntenorganisaties kunnen hier een brugfunctie vervullen. Van Noort pleit voor een samenwerking tussen verschillende patiëntenorganisaties. Lees de column van Marieke van Noort.

Video inspiratiesessie (1 uur)

Bekijk voor alle tips en ervaringen uit de praktijk de opname van inspiratiesessie. 

Belangrijke uitgangspunten

Kort samengevat zijn belangrijke uitgangspunten voor een succesvol samenwerkingsproject 

  1. Duidelijk beschreven doelstelling (de stip aan de horizon) 
  2. Zorg dat helder is wat je van elkaar verwacht (hoe komen we daar) 
  3. Heldere rolverdeling (wie doet wat) 
  4. Een regievoerder die hierop toeziet.  
  5. Leg afspraken vast  

Tips 

Als je met je eigen organisatie meedoet aan een groter project, denk dan aan deze uitgangspunten:

  • Heb duidelijk voor ogen wat je wilt bereiken (wat willen we uit de samenwerking halen?) 
  • Doe je huiswerk goed (welke punten hou je je aan vast, en wat is je wisselgeld 
  • Durf te kiezen
  • Wees helder wat je kan bieden 

Cursussen lokale en regionale participatie

Cursussen belangenbehartiging: meld je aan!

Meer weten?

Neem contact op met
Marieke van Noort

Marieke van Noort

adviseur regionale participatie