Ga direct naar de content

Tips voor patiëntenorganisaties: lokale en regionale belangenbehartiging

Wat zijn slimme strategieën voor lokale belangenbehartiging? Ook hier begint het bij voorlichting, informeren en bewustmaking. Een netwerk opbouwen en samenwerken met andere organisaties. En vooral: ga aan de slag!

Deel deze pagina:

Onderstaande 5 strategieën zijn letterlijk overgenomen uit de handleiding Zo bereik je een sterke lokale positie als patiëntenorganisatie (pdf, 2018), die PGOsupport opstelde samen met Movisie en Patiëntenfederatie Nederland. In deze handleiding wordt een waaier aan strategieën opgesomd die je kunt inzetten. Raadpleeg de handleiding die boordevol tips en voorbeelden staat.

Strategie 1: Gemeenten en zorgverleners informeren

 • Laat mensen uit je achterban hun eigen gemeente en zorgverleners informeren (bijvoorbeeld via storytelling).
 • Maak handzame informatie voor je achterban waarmee zij zelf lokaal/regionaal kunnen informeren.
 • Informeer lokale (algemene) professionals in zorg en welzijn en maak ze bewust van wat er specifiek voor jouw aandoening nodig is.
 • Zet lokale of regionale pools van belangenbehartigers op die signalen en behoeftes ophalen.
 • Ga samenwerken met lokale en regionale cliëntondersteuners, ondersteun hen om hun algemene werk ook specifiek in te zetten voor jouw aandoening.

Strategie 2: Kennis en vaardigheden over belangenbehartiging vergroten

 • Maak gebruik van de trainingen en workshops van PGOsupport
 • Breng je netwerk van belanghebbenden in kaart.
 • Zet experimenten op in gemeenten en trek daarbij op met meerdere patiëntenorganisaties.
 • Leer van of werk samen met andere ‘zelforganisaties’, bijvoorbeeld lokale vrijwilligersacademies, mantelzorgorganisaties, ouderenbonden.

Strategie 3: Je eigen organisatie ontwikkelen

 • Breid het lokale lotgenotencontact uit: bespreek ook knelpunten in zorg, welzijn en beleid; kijk of er deelnemers zijn die zich hier sterk voor willen maken.
 • Regel ‘probleemoplossers’ die vanuit het landelijke niveau kunnen troubleshooten in de regio of lokaal.
 • Denk aan andere organisatievormen - bijvoorbeeld tijdelijk, online, café-vorm.
 • Maak een landelijk digitaal panel waarmee je ook lokaal of regionaal kunt differentiëren – zo zie je scherper wat eruit springt in een bepaalde regio.

Strategie 4: Lokaal samenwerken met andere organisaties

 • Om lokaal effectief te kunnen opereren, is samenwerking met andere partijen nodig. Samen heb je meer stem en ben je eerder in beeld.
 • Maak een netwerkanalyse.
 • Haak aan bij andere organisaties.
 • Organiseer inhoudelijke bijeenkomsten over overkoepelende vraagstukken die (juist) ook relevant zijn voor jouw achterban, om je netwerk te verstevigen en gemeenschappelijke grond te vinden.

Strategie 5: Collectief belangen behartigen

 • Samen strategie ontwikkelen: hoe kun je vanuit de specifieke vragen rond jouw aandoening, gemeenschappelijke thema’s en doelen vinden met andere organisaties in gemeente of regio.
 • Benut gemeenteraadsverkiezingen en bedenk dat lokale en regionale politiek dichterbij zijn dan ‘Den Haag’.

Nieuwe strategieën

PGOsupport werkt hard aan nieuwe strategieën om patiëntenorganisaties te ondersteunen bij lokale en regionale beïnvloeding. Zo ontwikkelden we de cursus ‘Critical Friend’ om (doorgewinterde) ervaringsdeskundigen toe te rusten bij het meepraten over de Regiobeelden. Lees meer hierover bij De Juiste Zorg op de Juiste Plek

We kijken ook naar andere vormen om de afstand te overbruggen tussen enerzijds patiëntenorganisaties en hun achterban en anderzijds de regisseurs van lokale en regionale ontwikkelingen. Heb jij daar goede ervaringen mee? Of een geweldig idee of Gouden Tip die we moeten delen met andere organisaties? Neem contact op met Marieke van Noort, adviseur regionale participatie van PGOsupport.

Health Hub Utrecht

De Health Hub Utrecht organiseerde participatie-ateliers in Utrecht, over het bevorderen van participatie van inwoners:

Op de website van Health Hub Utrecht lees je meer over de missie en visie van HHU en de betrokken organisaties op participatie van inwoners.  

Meer weten?

Neem contact op met
Marieke van Noort

Marieke van Noort

adviseur regionale participatie