Ga direct naar de content

Foto's en filmpjes publiceren van bijeenkomsten

Volgens de privacywet zijn afbeeldingen waarop mensen herkenbaar in beeld komen persoonsgegevens. Die mag je dus niet zomaar publiceren. Daarvoor gelden privacyregels.

Deel deze pagina:

Uitdrukkelijke toestemming vooraf

Maak en publiceer je foto’s of filmpjes voor je organisatie? Dan heb je volgens de privacywet vooraf uitdrukkelijke toestemming nodig van de mensen die herkenbaar in beeld komen. Het is niet heel lastig om aan de regels te voldoen. 

Vooraf informeren

Het begint met vooraf duidelijk informeren. Bijvoorbeeld op de website bij het inschrijven of via een informatiebord bij de ingang van de locatie.

Volgens de wet moet je het volgende duidelijk vermelden:

  • waarom je de beelden maakt en wat jullie ermee gaan doen (voor welk doel). Uiteraard mag je de beelden alleen gebruiken voor het opgegeven doel.
  • hoe bezoekers hun toestemming kunnen intrekken
  • waar ze daarvoor terechtkunnen (naam en adres)

Zo vraag je toestemming

Een bezoeker/deelnemer moet met een duidelijke handeling toestemming geven. Bijvoorbeeld schriftelijk of digitaal. Mondeling kan ook, maar dan moet je dat wel vastleggen. Er is een organisatie die dat bij het maken van filmpjes handig oplost: zij filmen eerst de toestemming.

Wat als iemand geen toestemming geeft?

Je mag iemand die geen toestemming geeft natuurlijk niet dwingen. Uitsluiten van de bijeenkomst mag ook niet. De enige optie is: zorgen dat je erbij kan zijn, zonder in beeld te komen. Bijvoorbeeld door bezwaarmakers een button te geven, zodat ze herkenbaar zijn als ‘niet in beeld brengen’. Of door de zaal te splitsen in 2 groepen.

Wat als iemand zijn toestemming intrekt?

Volgens de wet moet het intrekken net zo makkelijk gaan als het geven van de toestemming. Zodra iemand dat doet, vernietig je het beeldmateriaal en verwijder je het van internet. Alleen verwijderen van internet is dus niet voldoende.

Fotograferen en filmen voor privégebruik

Maak je alleen voor jezelf foto’s of filmpjes, dan mag dat zonder meer. Zolang je de beelden privé houdt of hooguit in kleine kring verspreidt, bijvoorbeeld in een appgroepje. Zet je ze bijvoorbeeld op Facebook of YouTube, dan zijn de beschreven regels wel weer van toepassing.