Ga direct naar de content

Subsidieregeling patiëntenorganisaties

Er zijn twee soorten subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties: de instellingssubsidie en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn. Deze subsidieregeling staat beschreven in het beleidskader van het ministerie van VWS.

Deel deze pagina:

Beleidskader voor subsidies

De huidige subsidieregeling (het beleidskader) van VWS geldt voor een periode van 4 jaar, van 2019 tot en met 2022.

Uiterlijk op 1 juli 2022 wordt het beleidskader voor 2023 t/m 2026 gepubliceerd. De minister wil in de toekomst subsidie verstrekken op basis van impact en bereik. Criteria om dat te meten, worden momenteel ontwikkeld.

Nu al beschrijven organisaties in hun activiteitenplannen de impact en het bereik dat ze beogen. Zo leveren de organisaties een bijdrage aan het ontwikkelen van de criteria.

De instellingssubsidie: voor wie?

Landelijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties kunnen een instellingssubsidie aanvragen. Deze subsidie is bedoeld om lotgenotencontact te stimuleren. Ook wordt de informatievoorziening en het behartigen van belangen gesubsidieerd. Bijvoorbeeld het lidmaatschap van een koepelorganisatie.

Het basisbedrag voor de instellingssubsidie bedraagt €45.000 per organisatie. Je vraagt dit jaarlijks aan.

Backofficetaken uitbesteden of inbesteden

Het uitbesteden van backoffice taken kan ervoor zorgen dat jouw organisatie meer tijd overhoudt voor haar kerntaken. Daarom kan je de instellingssubsidie uitbreiden met €10.000 om jouw backoffice uit te besteden.

De overheid stimuleert samenwerking tussen organisaties. Gedeeld gebruik van faciliteiten kan efficiënt zijn. Organisaties die daarom alle backofficetaken in een samenwerkingsverband uitbesteden, krijgen hiervoor extra subsidie. Zij ontvangen niet de standaard €10.000, maar €15.000 per organisatie.

Het uitbesteden mag aan meerdere organisaties naar keuze. Ook inbesteden is mogelijk, aan maximaal 2 hiervoor te betalen bestuursleden van de eigen organisatie.

Projectsubsidie via ZonMw

Het subsidieprogramma Voor elkaar! van ZonMw is specifiek ingericht voor patiëntenorganisties en bedoeld voor 2 soorten projecten:

  • projecten die aandoening-overstijgend zijn, een goede inbreng van ervaringsdeskundigheid en samenwerking tussen betrokken partijen vereisen.
  • projecten die inspelen op de trends van individualisering en digitalisering.

Lees meer over projectsubsidie van het programma Voor elkaar op de website van ZonMw.

Ondersteuning door PGOsupport

PGOsupport ondersteunt patiëntenorganisaties bij het aanvragen van projectsubsidies bij ZonMw. Lees meer hierover bij Advies fondsenwerving

Meer informatie over beleidskader

Meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen over de subsidieregeling lees je bij PGO-subsidies op de website van het ministerie van VWS.

Meer weten?

Neem contact op met
Renske Noordhuis

Renske Noordhuis

adviseur fondsenwerving