Ga direct naar de content

Subsidieregeling patiëntenorganisaties

Voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties zijn er 2 soorten subsidies: instellingssubsidie en projectsubsidies. In mei 2023 heeft VWS een concept van de nieuwe subsidieregeling (2024-2028) naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarnaast heeft het ZonMw-programma Voor elkaar! regelmatig subsidierondes. PGOsupport kan bij projectsubsidies organisaties helpen bij een aanvraag. 

Deel deze pagina:

Ga direct naar:

Nieuwe subsidieregeling voor patiëntenorganisaties (VWS)

Per 1 augustus 2024 zal de nieuwe subsidieregeling voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024-2028 ingaan. Deze volgt het eerdere beleidskader (2019-2022) op. Vanaf 1 september 2023 kunnen pg-organisaties een nieuwe instellingssubsidie aanvragen. Daarnaast kunnen organisaties die een instellingssubsidie ontvangen vanaf 1 januari 2024 ook een projectsubsidie voor meer impact en bereik aanvragen. Op 22 mei heeft de minister Conny Helder een concepttekst van de subsidieregeling naar de Tweede Kamer gestuurd:

Informatiebijeenkomsten PGOsupport

PGOsupport zal in de zomer van 2023 informatiebijeenkomsten organiseren over het proces van aanvragen. Meld je aan voor de nieuwsbrief van PGOsupport om hiervan op de hoogte te blijven. 

Ondersteuning PGOsupport bij projectaanvraag

PGOsupport kan na een grondige analyse helpen met advies voor een projectaanvraag voor meer impact en bereik. Een organisatie die impactgericht werkt kan haar bereik in aantallen en succes vergroten. PGOsupport kan een analyse maken van jouw organisatie en een advies geven over het verandervraagstuk om impactgerichter te werken. Ook geven we advies over de te zetten stappen om dit verandervraagstuk aan te pakken. Neem voor meer informatie contact op met Nienke Oosting, adviseur Impact en bereik.

Uitvoering subsidieregeling

      • Informatie over de praktische uitvoering van de subsidieregeling is te vinden op de website van Dus-I, de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen van VWS.

Projectsubsidies via ZonMw

Het subsidieprogramma Voor elkaar! van ZonMw is specifiek ingericht voor patiënten- en gehandicaptenorganisties. In het voorjaar van 2023 staan er 3 subsidierondes open in de subsidiekalender van ZonMw: 

Ondersteuning PGOsupport bij aanvraag ZonMw

PGOsupport ondersteunt organisaties die een aanvraag willen indienen bij het Voor Elkaar! programma van ZonMw. PGOsupport kan met je meedenken over je idee, of  meelezen met je aanvraag. Wij bekijken per onderwerp welke adviseur het beste past op jouw project. Neem voor meer informatie contact op met Nienke Oosting, adviseur Impact en bereik of lees meer hierover bij Advies fondsenwerving.  

Meer weten?

Neem contact op met
Marion Koppelman

Marion Koppelman

adviseur fondsenwerving