Ga direct naar de content

Subsidieregeling patiëntenorganisaties

Er zijn twee soorten subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties: de instellingssubsidie en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn. Deze subsidieregeling staat beschreven in het beleidskader van het ministerie van VWS.

Deel deze pagina:

Beleidskader voor subsidies

Het nieuwe beleidskader voor subsidiëring van patiëntenorganisaties is met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2024. Het bestaande beleidskader (2019-2022) wordt met nog 1 jaar verlengd. Alle patiëntenorganisaties die onder het huidige subsidiekader vallen, kunnen gebruik blijven maken van hun jaarlijkse instellingssubsidie, op de manier zoals ze gewend waren, en dus in september 2022 gewoon subsidie aanvragen. Dit heeft minister Conny Helder van langdurige zorg op 24 juni 2022 bekend gemaakt via een brief aan de Tweede Kamer.

De minister wil in de toekomst subsidie verstrekken op basis van impact en bereik. De criteria hiervoor worden momenteel ontwikkeld. Nu al beschrijven organisaties in hun activiteitenplannen de impact en het bereik dat ze beogen. Voor advies over het in kaart brengen van de verwachte impact kun je terecht bij Nienke Oosting, adviseur impact en bereik van PGOsupport. Lees meer over de mogelijkheden van het advies over impact en bereik van PGOsupport.

Meer informatie over de praktische uitvoering van de subsidieregeling is te vinden op de website van Dus-I, de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen van VWS. 

Lees meer

De instellingssubsidie: voor wie?

Landelijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties kunnen een instellingssubsidie aanvragen. Deze subsidie is bedoeld om lotgenotencontact te stimuleren. Ook wordt de informatievoorziening en het behartigen van belangen gesubsidieerd. Bijvoorbeeld het lidmaatschap van een koepelorganisatie.

Het basisbedrag voor de instellingssubsidie bedraagt €45.000 per organisatie. Je vraagt dit jaarlijks aan.

Backofficetaken uitbesteden of inbesteden

Het uitbesteden van backoffice taken kan ervoor zorgen dat jouw organisatie meer tijd overhoudt voor haar kerntaken. Daarom kan je de instellingssubsidie uitbreiden met €10.000 om jouw backoffice uit te besteden.

De overheid stimuleert samenwerking tussen organisaties. Gedeeld gebruik van faciliteiten kan efficiënt zijn. Organisaties die daarom alle backofficetaken in een samenwerkingsverband uitbesteden, krijgen hiervoor extra subsidie. Zij ontvangen niet de standaard €10.000, maar €15.000 per organisatie.

Het uitbesteden mag aan meerdere organisaties naar keuze. Ook inbesteden is mogelijk, aan maximaal 2 hiervoor te betalen bestuursleden van de eigen organisatie.

Projectsubsidie via ZonMw

Het subsidieprogramma Voor elkaar! van ZonMw is specifiek ingericht voor patiëntenorganisties en bedoeld voor 2 soorten projecten:

  • projecten die aandoening-overstijgend zijn, een goede inbreng van ervaringsdeskundigheid en samenwerking tussen betrokken partijen vereisen.
  • projecten die inspelen op de trends van individualisering en digitalisering.

Lees meer over projectsubsidie van het programma Voor elkaar op de website van ZonMw. In de Kamerbrief uitstel nieuw beleidskader (24 juni 2022) schrijft minister Conny Helder dat ook het ZonMw-programma ‘Voor Elkaar’ voor projectsubsidies met een jaar wordt verlengd.

Ondersteuning door PGOsupport

PGOsupport ondersteunt patiëntenorganisaties bij het aanvragen van projectsubsidies bij ZonMw. Lees meer hierover bij Advies fondsenwerving

Meer informatie over beleidskader

Meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen over de subsidieregeling lees je bij PGO-subsidies op de website van het ministerie van VWS.

Meer weten?

Neem contact op met
Winona Verlinden

Winona Verlinden

adviseur fondsenwerving