Ga direct naar de content

Impact en bereik patiëntenorganisaties vergroten

Je patiëntenorganisatie zet zich in voor verandering. Voor betere kwaliteit van zorg en betere kwaliteit van leven voor de achterban. Hoe pak je dit goed aan? Hoe realiseer je daadwerkelijk meer impact en bereik? Dit stappenplan helpt je daarbij.

Deel deze pagina:

Wil je aan de slag met impact en bereik? Dat kan in 4 stappen. De eerste stap gaat over missie en strategie. Dat lijkt erg op de missie en strategie van je organisatie, maar hier spits je die toe op impact en bereik. 

Stap 1: Bepaal de missie

Om impact te realiseren, is het eerst nodig te weten waarmee of waarvoor? Welke verandering is gewenst. Waar kun je het verschil maken? Vraag het de mensen voor wie de verandering bedoeld is: je achterban. Door de juiste vragen te stellen ontdek je wat er speelt bij jouw doelgroep en kun je je missie opstellen. Dat doe je met een achterbanraadpleging.

Stap 2: Breng resultaten van activiteiten in beeld 

In de volgende stap bepaal je met welke activiteiten je zo effectief mogelijk je missie realiseert. Door de verwachte resultaten en effecten van je activiteiten in beeld te brengen, maak je voor jezelf en voor samenwerkingspartners duidelijk hoe je de gewenste verandering realiseert. Meestal is er een opeenvolging van effecten die tot de verandering leidt. 

Stap 3: Aan de slag

Uit het gemaakte overzicht kies je de meest impactvolle activiteiten om de missie te bereiken. Om impact te maken moet je samenwerken. Betrek daarom iedereen die een rol speelt in deze verandering. Dat maakt de kans op een succesvolle verandering groter.

Stap 4: Meten is weten

Impact meten, betekent dat je onderzoekt welke effecten jouw activiteiten hebben. Je kijkt ook in hoeverre je deze effecten kunt toeschrijven aan jouw activiteiten. Want misschien speelden ook andere factoren een rol of waren resultaten toch wel behaald zonder jouw inzet. Er zijn verschillende methoden om impact te meten. Afhankelijk van het doel van de impactmeting kies je de juiste methode.

Wil je je verantwoorden aan je donateurs of de subsidiegevers? Wil je leren wat het effect is van jouw activiteiten? Wil je een sector beïnvloeden of bewustwording creëren? Je onderzoeksvraag bepaalt de keuze van je meetmethode, zoals: vragenlijstonderzoek bij de achterban, een focusgroep of een kosten-batenanalyse om de maatschappelijke waarde, uitgedrukt in euro’s te bepalen.

Succesvol organiseren om van waarde te blijven

Op 13 september 2022 organiseerde PGOsupport een online inspiratiesessie in de aanloop van het congres. Het thema was: Hoe zorg je ervoor dat je als patiënten- of cliëntenorganisatie de goede dingen doet? Hoe pakken organisaties buiten de patiëntenbeweging dit aan? Bekijk de video van deze sessie (1 uur, ondertiteld): 

Met sprekers: Victor van Haeren, zakelijk directeur Akoesticum, trainingscentrum voor muziek en theater; Jolanda van Dijk, adviseur bij PGOsupport en Wil Verschoor (gespreksleider), directeur Stichting Hoormij. 

Voorbeeld: resultaten van een voorlichtingsbijeenkomst

Stichting Hoormij organiseert een voorlichtingsbijeenkomst voor mensen met oorsuizen (tinnitus). Hun missie is deelnemers te leren beter met de klachten om te gaan. Zodat zij uiteindelijk een betere kwaliteit van leven hebben. Kan een voorlichtingsbijeenkomst hieraan bijdragen? En zo ja, hoe dan?

Bij een voorlichtingsbijeenkomst krijgen deelnemers de juiste kennis over oorsuizen en het verminderen van de last ervan. Een eerste effect is dat zij weten wat ze kunnen doen om hun eigen tinnituslast te verminderen. Daardoor zien ze de mogelijkheden om die last te verminderen. Bijvoorbeeld door een tip om beter te kunnen ontspannen. Gaan ze ermee aan de slag, dan slapen ze bijvoorbeeld weer beter.

Dit is een klein, sterk vereenvoudigd voorbeeld uit de verschillende effecten die een voorlichtingsbijeenkomst van Stichting Hoormij kan hebben. Zo draagt Stichting Hoormij bij aan de verandering in de kwaliteit van leven van mensen met tinnitus. De complete aanpak is wat complexer. PGOsupport helpt jouw organisatie of project hier graag mee. Lees meer bij Advies bij impact en bereik.

Online module

In de online module Impact van PGOsupport leer je in 30-45 minuten meer over impact en bereik. Ook vind je er een handige checklist en ander materiaal. 

De online module is voor patiënten- en cliëntenorganisaties onderdeel van een adviestraject. 

Maatschappelijke impact van je activiteiten

Een manier om de maatschappelijke impact van je activiteiten of project te meten en rapporteren is de SROI. Dat staat voor Social Return On Investment. Een methode om maatschappelijke resultaten in geld uit te drukken. Daarmee meet je of je activiteiten en de investering resultaat opleveren bij of voor de mensen die je vertegenwoordigt, uitgedrukt in euro’s. Lees meer over de SROI.

Meer weten?

Neem contact op met
Rineke Geschiere

Rineke Geschiere

organisatieadviseur

Lees meer