Ga direct naar de content

Achterbanraadpleging: behoeften peilen

Bij een achterbanraadpleging vraag je je achterban, de mensen met de aandoening die je vertegenwoordigt, wat hun ervaringen, wensen en behoeften zijn. Dat geeft bouwstenen voor bijvoorbeeld beleidsontwikkeling en kwaliteitstrajecten.

Deel deze pagina:

Er zijn verschillende manieren om de wensen en behoeften van je achterban te achterhalen. Hieronder zetten we er een paar op een rij.

Enquêtetool voor de getallen

Wie weten wil wat er bij de achterban leeft, grijpt al snel naar een enquête. Je stelt vragen met meerkeuze-antwoorden. Of je legt stellingen voor waarbij mensen kunnen aanvinken waar ze het mee eens zijn.

Zo krijg je een beeld van wat jouw achterban belangrijk vindt. Op deze manier kan je eenvoudig een grote groep mensen ondervragen.  Wat je terugkrijgt, zijn harde cijfers en percentages. Dit is een vorm van kwantitatief onderzoek. 

PGOsupport stelt hiervoor een enquêtetool ter beschikking. Patiëntenorganisaties kunnen hier kosteloos gebruik van maken. Veel organisaties gebruiken deze enquêtetool. Lees meer over de mogelijkheden van de enquêtetool onder Advies.

Panel

Veel patiëntenorganisaties hebben een digitaal panel dat ze regelmatig bevragen. Ook dat kan met de enquêtetool. Als een vorm van continu-onderzoek, maar ook om bij actuele thema’s snel de mening en inzichten van de achterban op te halen. Die inzichten zijn van groot belang voor bijvoorbeeld een lobbytraject.

Cijfers zeggen niet alles

De cijfers zijn belangrijk, maar ze zeggen niet alles. Waarom heeft de achterban die mening? Wat bedoelen ze precies? Speelt er nog meer? Dat lees je niet af uit enquêtecijfers, hoe veelzeggend die gegevens ook zijn.

Het verhaal achter de cijfers

De argumenten, de verhalen krijg je met andere methodes boven tafel. Kwantitatief onderzoek met een vragenlijst levert veel cijfermatige informatie op. De waaromvraag achterhaal je met kwalitatief onderzoek, bijvoorbeeld met een focusgroep.

Focusgroep voor het hele verhaal

Een focusgroep is een discussiegroep met een gespreksleider. Zo'n 8 tot 12 deelnemers gaan met elkaar in gesprek. Ze delen ervaringen of maken hun wensen voor verbetering kenbaar. Onderlinge discussie staat in de focusgroep centraal. Doordat deelnemers op elkaar reageren, ontstaan ook weer nieuwe inzichten in het onderwerp. Het is daarom een welkome aanvulling op de enquêtemethode.

Bij een focusgroep is de rol van de gespreksleider cruciaal. De gespreksleider houdt het overzicht en zorgt dat alle onderwerpen aan bod komen. Een vooraf opgestelde gesprekshandleiding helpt hierbij.

Ook is het belangrijk als de gespreksleider iets weet van groepsprocessen. Hoe hou je mensen die makkelijk afdwalen bij het onderwerp? Hoe rem je mensen met het hoogste woord en stimuleer je de minder makkelijke praters?

Cursus enquête maken

PGOsupport organiseert cursussen waarmee je enquêtes goed in de vingers krijgt, leert om goede vragenlijsten te maken en de resultaten te verwerken.

Praktijkvoorbeelden

Achterbanraadpleging leidt tot expertzorg maag- en slokdarmkanker
Patiëntenorganisatie SPKS gebruikte de achterbanraadpleging om grote verschillen in de diagnostische mogelijkheden en de behandelingen van maag- of slokdarmkanker in kaart te brengen en tot expertzorg te komen.

Zelfs jongere patiënten hebben hun stem laten horen
Jeugdreumavereniging Nederland onderzocht met enquêtes en focusgroepen welke 10 vragen van jeugdreumapatiënten het belangrijkst zijn voor wetenschappelijk onderzoek.

Meer weten? Neem contact op met
Eva Vroonland

Eva Vroonland

adviseur patiëntenparticipatie

Meer lezen