Ga direct naar de content

Vergroot je bereik in 5 stappen

Patiëntenorganisaties vinden sommige doelgroepen onbereikbaar. Denk aan jongeren of mensen met een andere culturele achtergrond. Maar dit klopt niet. Je weet alleen nog niet hóe je ze moet bereiken. Volg deze 5 stappen om je bereik onder 'onbereikbare' doelgroepen te vergroten. Zo groei je stap voor stap naar een organisatie voor en door iedereen.

Deel deze pagina:

1. Doe onderzoek: voor wie kun je het grootste verschil maken?

Onder welke groep mensen komt jouw aandoening het meest voor? Welke kenmerken hebben de mensen die de grootste hulpvraag hebben? Zijn dit bijvoorbeeld jongeren, of mensen met een specifieke culturele achtergrond, of juist ouderen, of wellicht mensen die laaggeletterd zijn? Kies de doelgroep die het meeste baat heeft bij het aanbod van jouw organisatie. Voor hen kun je het grootste verschil maken!

2. Ken je achterban: begin van binnenuit

Weet je welke groep het meest geholpen is met jouw aanbod? Kijk dan of je al mensen met deze kenmerken in je achterban hebt. Zij kunnen met je meedenken hoe je meer mensen uit de beoogde doelgroep kunt aanspreken. Begin dus van binnenuit, bij wie je al kent, en werk zo naar buiten toe.

Sluit aan bij de leefwereld

Sluit aan bij de leefwereld van de doelgroep die je wilt bereiken, en vraag mensen uit die doelgroep om te helpen. Organiseer bijvoorbeeld een participizza-sessie of gamedag met en voor jongeren. En vraag ze vooral het hemd van het lijf om te horen waar zij tegenaan lopen!

3. Maak samen je verhaal

Maak samen met de mensen uit je achterban je verhaal. Organiseer hiervoor een focusgroep, zet een enquête uit of doe eens een belrondje. Zo krijg je je verhaal voor deze doelgroep scherper. Vertel in dat verhaal wat jij voor de beoogde doelgroep kunt betekenen. Geef aan wat je ambities zijn, welke problemen je gaat oplossen, in welke behoefte je voorziet. Wees zo concreet en helder mogelijk. Zo ontstaat een urgent en impactvol verhaal waarmee je op pad kunt.

4. Leg contact en luister

Leg contact met de gekozen doelgroep en ga in gesprek over je verhaal. Klopt het, sluit het aan, en wat kan wellicht nog beter? Toets je verhaal bij meer mensen uit de doelgroep. Luister naar de feedback en durf dingen anders te doen dan je daarvoor deed.

Anders organiseren

Want andere mensen bereiken en betrekken, vraagt ook om dingen anders te organiseren. Bouw hierbij aan een goede relatie, leer elkaar kennen en zorg dat mensen uit de nieuwe doelgroep zich thuis voelen. Door en voor is belangrijk om dat gevoel van erkenning en herkenning te verstevigen. Zo kun je vervolgens een organisatie van je bredere achterban zijn.

5. Maak keuzes, kijk wat haalbaar is

Blijf goed kijken naar wat haalbaar is. Wanneer ben je tevreden? Bij het bereiken van 10 jongeren op een activiteit? Bij het vinden van 1 bestuurslid met een andere culturele achtergrond? Kijk goed naar wat haalbaar is voor jouw organisatie, en hoeveel tijd en middelen je hebt om dit te kunnen uitvoeren. Wat is dan realistisch? Maar het allerbelangrijkste is: maak een keuze op basis van prioriteit. Voor wie kun je het meeste verschil maken? Hou deze focus vast, zo maak je de meeste impact. 

Lees meer over impact en bereik patiëntenorganisaties vergroten.