Ga direct naar de content

Goed bestuur voorwaarde voor bloeiende patiëntenorganisatie

Klein of groot, een patiëntenorganisatie is een formele organisatie. Daar horen bestuurlijke verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden bij. Vastgelegd in statuten en bijvoorbeeld een huishoudelijk reglement. PGOsupport geeft tips voor goed bestuur.

Deel deze pagina:

Formele stukken zorgen voor openheid en transparantie. Waarbij elkaar bevragen en aanspreken op gedrag gestimuleerd en gewaardeerd wordt. Maak afspraken om goed bestuur te bevorderen. 

Wijze van besturen

Moeilijke zaken bespreek je het beste in goede tijden. Maar wat moet je precies afspreken met elkaar? 

  1. Zorg voor scheiding in uitvoering en controle. Voorkom 'dubbele petten'. 
  2. Rollen: help elkaar de verantwoordelijke rol te nemen. Help de ALV hun verantwoordelijke taak goed uit te voeren door ze goed en tijdig te informeren. Maak er geen rituele dans van.
  3. Zorg dat de financiën gekoppeld zijn aan de plannen. Hoeveel geld is er nodig om alle activiteiten uit te voeren?
  4. Twee paar ogen en een kascommissie zijn nodig voor betalingen en controle.
  5. Anbi? Maak gegevens over bestuursleden, jaarverslag, -jaarrekening en beloningsbeleid openbaar.
  6. Spreek een gedragscode af en zorg voor een klachtenreglement.
  7. Hou je aan de wet (bijvoorbeeld vrijwilligersvergoeding, bescherming persoonsgegevens). 

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) 

Sinds 1 juli 2021 geldt bovendien de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Deze wet is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. 

De belangrijkste wijzigingen betreffen toezicht, tegenstrijdig belang, aansprakelijkheid, ontslag van bestuurders en commissarissen, en meervoudig stemrecht.

Regelzaken voor patiëntenorganisaties 

Om patiëntenorganisaties op weg te helpen, zetten we de belangrijkste regelzaken op een rij.

Meer weten?

Neem contact op met
Rineke Geschiere

Rineke Geschiere

organisatieadviseur