Ga direct naar de content

Maatschappelijke impact meten (SROI)

Het voorspellen en meten van maatschappelijke impact wordt steeds belangrijker. De schaarse middelen en capaciteit dwingen tot keuzes. Wat leveren informatievoorziening, belangenbehartiging en lotgenotencontact op? Als je dat weet, kun je het belang duidelijk maken aan bijvoorbeeld financiers. En zie je waar je het best op kunt inzetten.

Deel deze pagina:

Social Return On Investment

SROI staat voor Social Return On Investment. Een internationaal erkende methode. Daarmee meet je of je activiteiten en de investering resultaat opleveren, uitgedrukt in euro’s.

De methode zet de investering (input) aan de ene kant en de opbrengst (output) aan de andere kant. Met daartussen de activiteiten van bijvoorbeeld een patiëntenorganisatie.

SROI van patiëntenorganisaties

Voor patiëntenorganisaties zijn subsidies, donaties en contributies de investering. Vervolgens doen de vrijwilligers en medewerkers daar iets mee. Dat levert een opbrengst op voor de maatschappij.

Bijvoorbeeld voor de achterban: kwaliteit van leven, minder tijd aan het zorgproces, hoger inkomen. Voor de zorgverzekeraar: minder zorgkosten voor en na diagnose. Voor de gemeente: minder kosten aan Wmo. Al deze onderdelen zijn uitgeplozen en nauwkeurig berekend om ze te waarderen in euro’s.

Niet dé waarheid

De berekende opbrengsten zijn niet dé waarheid, maar bieden houvast om met partijen in gesprek te gaan over gerealiseerde impact en bereik. Bijvoorbeeld met het ministerie, gemeenten, verzekeraars en subsidieverstrekkers.

Patiëntenorganisaties hebben impact

Uit de metingen bij 11 patiëntenorganisaties komt een gemiddelde SROI van 5.01. Elke geïnvesteerde euro in de groep van 11 gepeilde organisaties levert gemiddeld € 5,01 aan maatschappelijk rendement op. Daarbij is voorzichtig gerekend.

Op dezelfde manier kun je de maatschappelijke waarde, uitgedrukt in euro’s, meten van jouw eigen organisatie, projecten en activiteiten.

Lees meer

Meer lezen