Ga direct naar de content

7 tips voor meer leden of donateurs

Om meer leden en donateurs aan je te binden is het belangrijk dat je achterban weet waarvoor je staat. Ook is het belangrijk dat je weet hoe je achterban eruit ziet én dat je weet waar behoefte aan is.

Deel deze pagina:

Tip 1: Zorg voor een verhaal dat raakt en verbindt

Waarom moet iemand jouw organisatie steunen? Wat zijn de ambities van jouw organisatie, welk probleem ga je oplossen of in welke behoefte kun je voorzien? Vertel een urgent en impactvol verhaal waarin je ingaat op deze vragen. Maak duidelijk waarvoor ondersteuning nodig is. Wees zo concreet en helder mogelijk!

Tip 2: Weet waar behoefte aan is

Niet iedereen in je achterban is hetzelfde. Leer je doelgroepen kennen en kom erachter wie waar behoefte aan heeft. Haal bijvoorbeeld informatie op via een enquête, social media of simpelweg een telefoontje. Zorg voor passend aanbod dat aansluit op de verschillende behoeften.

Tip 3: Formuleer redenen om lid te worden

Als je een duidelijk verhaal hebt en weet waar behoefte aan is, dan is het slim om nog een communicatieslag te maken. Je hele verhaal terug te brengen tot een paar pakkende redenen om lid of donateur te worden. Kort en krachtig. Communiceer deze steeds op verschillende plekken. Bijvoorbeeld ‘4 redenen om lid te worden’: 1) We komen op voor jouw belangen (… mensen met aandoening x ….) , 2) Je kunt deelnemen aan gespreksgroepen (…naam van groep…) 3) Je krijgt ons ledenblad 4) Je steunt een specifieke actie (noem de naam).

Tip 4: Werf van binnen naar buiten

Wie is het meest betrokken bij jouw organisatie? Voor wie is jouw verhaal relevant? Weet uit wie je achterban bestaat en benader deze met een persoonlijke en gerichte boodschap. Begin bij de meest betrokken personen en werk zo naar buiten toe.

Tip 5: Lid worden-knop op de website

Maak het zichtbaar dat leden of donateurs belangrijk voor je zijn. En maak het ook laagdrempelig om lid of donateur te worden. Communiceer het overal bij je activiteiten. En staat er al een opvallende ‘word lid of donateur’-knop op je website?

Tip 6: Bouw aan een goede relatie

Zorg dat je nieuwe leden en donateurs ook behoudt. Verbind de leden en donateurs echt aan je organisatie. Neem geregeld contact op, leer elkaar kennen, houd ze op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen van je organisatie en ontmoet elkaar. Onderhoud de relatie en laat merken dat je hen waardeert. Wat je aandacht geeft, groeit!

Tip 7: Werk in stappen

Succesvol werven kost tijd, maar is ook een kwestie van uitproberen en doen. Test wat voor jouw organisatie werkt, leer hiervan en pak het planmatig aan. Door stap voor stap aan de slag te gaan, bereik je het meest duurzame resultaat!

Lees ook:

Terug naar boven

Marketing: 7 beïnvloedingsprincipes

Communicatie speelt een belangrijke rol binnen je organisatie. Bij het werven en behouden van leden, vrijwilligers en bestuursleden. En om de doelen van de organisatie te behalen. Hoe verleid je mensen om lid, vrijwilliger of donateur te worden? 

Argumenten zijn belangrijk – maar mensen beslissen vooral op gevoel. Er zijn technieken waarmee je kunt inspelen op dat gevoel, zoals de 7 universele beïnvloedingsprincipes van de Amerikaanse hoogleraar psychologie en marketing, Robert Cialdini.

Deze 7 beïnvloedingsprincipes kunnen je helpen bij het werven en binden van leden, donateurs, vrijwilligers en bestuursleden aan je organisatie:

  • wederkerigheid
  • commitment en consistentie
  • sociale bevestiging
  • sympathie
  • autoriteit
  • schaarste
  • eenheid

Geen ordinaire verkooptrucs

De principes lijken vooral van toepassing op verkoop, maar ze zijn wel degelijk ook voor non-profitorganisaties bruikbaar. De beïnvloedingsprincipes zijn zeker niet bedoeld als ordinaire verkooptrucs. Wie probeert zijn klanten of relaties te misleiden, valt vroeg of laat door de mand. En dan werken ze juist averechts.

Principe 1: wederkerigheid

Wederkerigheid gaat over de balans tussen geven en nemen. Als mensen iets krijgen, voelen ze zich verplicht om iets terug te doen. Er ontstaat een sociale verplichting. 

Vraag je af wat je (potentiële) leden, donateurs of vrijwilligers kunt geven. Bijvoorbeeld gratis tips, advies of een cadeautje. Zo krijgen nieuwe leden van de Coeliakievereniging een gratis welkomstpakket met glutenvrije producten.  

Maar ook met een nieuwsbrief schep je een band, mits die zinvolle informatie bevat. Je doet moeite om de ontvanger van dienst te zijn en die is eerder geneigd daar iets tegenover te stellen.  

Principe 2: commitment en consistentie

Mensen gedragen zich graag consequent. Ze vinden het fijn om bij hun mening te blijven en zijn graag trouw aan een merk. Hebben mensen je al eerder een bepaalde gunst verleend, dan is de kans groter dat ze dat weer doen en zelfs nog een stapje verder gaan. 

Stimuleer mensen om in kleine stapjes de verbinding aan te gaan met je organisatie. Bijvoorbeeld via een campagne op social media waar ze zich aan kunnen committeren.  

Principe 3: sociale bewijskracht

Mensen zijn geneigd om het gedrag van anderen in hun omgeving te kopiëren. Als veel mensen iets doen, dan zal het wel goed, leuk of interessant zijn. Webwinkels maken hier vaak gebruik van: 'xx kopers kochten dit product al'.

Een mooi voorbeeld is het Rode Kruis dat laat zien hoeveel vrijwilligers er al actief zijn. Ook een Facebookbericht dat zich razendsnel verspreidt over internet ('viral gaat') is een goed voorbeeld. 

Principe 4: sympathie

Mensen zeggen makkelijker ja tegen iemand die ze sympathiek vinden en met wie ze het gevoel krijgen waarden en interesses te delen. Daarom werken bijvoorbeeld rolmodellen goed als ambassadeur voor je organisatie.

Zoek ambassadeurs ook onder je 'gewone' leden. Laat je leden leden vinden en je vrijwilligers vrijwilligers werven. 

Principe 5: autoriteit

Mensen vertrouwen op de mening van autoriteiten of experts. Laat een autoriteit over je organisatie vertellen, bijvoorbeeld op social media. Door het binden van een autoriteit of expert aan je organisatie, vergroot je je geloofwaardigheid.

Bijvoorbeeld door samen te werken met medisch specialisten. Maar je kunt ook zelf autoriteit uitstralen door je (ervarings)kennis te tonen. Zo is de Apneuvereniging een autoriteit op het gebied van kwaliteit van slaapcentra.

Principe 6: schaarste

Iets wat schaars is, heeft waarde. Of wat duur is, heeft meer waarde. Webwinkels gebruiken dit principe door te vermelden dat er nog maar enkele exemplaren op voorraad zijn.

Je krijgt mensen in actie wanneer je ze vertelt dat iets nog maar korte tijd verkrijgbaar of slechts beperkt beschikbaar is. Ook kun je een unieke dienst van je organisatie onder de aandacht brengen. Als patiëntenorganisatie heb je unieke ervaringsdeskundigheid in huis. Die kun je benadrukken in je communicatie en tijdens speciale bijeenkomsten en activiteiten voor lotgenoten.

Principe 7: eenheid

Het laatste principe van Cialdini gaat over eenheid en saamhorigheid, de behoefte van mensen om ergens bij te horen. Mensen accepteren iets sneller van een groep waartoe ze behoren, bijvoorbeeld hun familie of een andere groep.  

Deelname aan een Facebookgroep van een patiëntenorganisatie is een goed voorbeeld van eenheid. Het zorgt voor verbondenheid met de organisatie. 

Hoe verleid je potentiële leden / donateurs?

Patiëntenorganisaties zijn geen commerciële instellingen. Maar verkopen, verleiden en beïnvloeden is noodzakelijk om leden, donateurs, vrijwilligers en sympathisanten te binden. De 7 principes van Cialdini bieden daarom ook patiëntenorganisaties meerwaarde.

Meer weten?

Neem contact op met
Marion Koppelman

Marion Koppelman

adviseur fondsenwerving