Ga direct naar de content

Met lotgenotencontact versterk je elkaar

Bij lotgenotencontact wisselen patiënten of cliënten onderling kennis en ervaring uit. Het is een waardevolle aanvulling op professionele hulp. Zorgprofessionals zouden het vaker moeten aanraden, omdat het werkt.

Deel deze pagina:

Lotgenotencontact is niet voor niets een belangrijke activiteit van vrijwel alle patiëntenorganisaties. Het heeft positieve effecten op gezondheid. Dat geldt voor alle vormen van lotgenotencontact:

 • face-to-face
 • online
 • telefonisch
 • 1-op-1
 • in groepen

Bij regelmatig contact hebben mensen meer baat dan wanneer het contact incidenteel plaatsvindt. Daarom is het goed om lotgenotencontact met regelmaat aan te bieden.

Wat is lotgenotencontact?

Een definitie van lotgenotencontact is: een (georganiseerde) vorm van zelfhulp op vrijwillige basis zonder de aanwezigheid van een professionele hulpverlener. Het biedt emotionele steun en de mogelijkheid tot het delen van kennis. Hierbij gaat het om herkenning en erkenning, dus geen therapie of herstel.

Gezondheidseffecten van lotgenotencontact

Verpleegkundigen Angeliek Loer en Sarah Hielema deden literatuuronderzoek naar de effecten van lotgenotencontact op de ervaren gezondheid. Anneke Helder, docent lotgenotencontact bij PGOsupport, begeleidde het onderzoek. Belangrijk uitgangspunt bij dit onderzoek is dat ziek zijn over veel meer gaat dan medische zaken. Het gaat over veerkracht, over omgaan met je situatie, zoals in de visie van Machteld Huber over positieve gezondheid:

Gezondheid is het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.
Machteld Huber

Effecten op alle gezondheidsaspecten

Positieve gezondheid omvat 6 aspecten. Enkele resultaten per aspect zijn bijvoorbeeld:

 • lichaamsfuncties: daling in bloeddruk en gewicht, motivatie tot meer en beter bewegen
 • mentaal welbevinden: afname van angst, ondervinden van psychologische stabiliteit
 • zingeving: emotionele situaties beter begrijpen en accepteren
 • kwaliteit van leven: afname van depressieve klachten, meer kunnen genieten
 • meedoen: minder eenzaam, meer sociale ondersteuning
 • dagelijks functioneren: beter omgaan met gezondheidsproblemen, afname van stress

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat lotgenotencontact positief resultaat heeft op alle 6 aspecten. De studenten vonden het meeste resultaat op mentaal welbevinden, kwaliteit van leven en meedoen.

Cursussen lotgenotencontact